We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Open today 11-17 (Restaurant 12-20)

The Drawing Triennial 2019

Tegnetriennalen 2019 som bærer tittelen Human Touch er kuratert av Helga-Marie Nordby, arrangert av Tegnerforbundet og produsert i samarbeid med Kunstnernes Hus. Triennalen åpner 8. november på Kunstnernes Hus og 9. november i Tegnerforbundet. I utstillingen nærmer 35 inviterte kunstnere seg tegning som et grunnleggende menneskelig uttrykk.

Explore