We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

This summer at Kunstnernes Hus ☀️
Open today 11-17 (Restaurant 11-22)

Kuratoromvisning i Tegnetriennalen

Sunday 19.01.20
Kuratoromvisning

Velkommen til omvisning i Tegnetriennalen 2019 med kurator Helga-Marie Nordby! Omvisningen holdes på Tegnetriennalens siste dag, på søndag 19. januar. Den varer i 45 minutter og er åpen for alle.

I utstillingen søker kurator Helga-Marie Nordby å skape et større refleksjonsrom rundt tegning, ikke bare som et kunstnerisk uttrykk, men som et iboende språk og potensial i mennesket. Tegningen peker både innover og utover, og manifesterer seg ikke bare som etterligning eller avbildning, men som visuelle ideer, som refleksjon, som leting, som spørsmål. Gjennom å trekke linjer til det prehistoriske og tegning som kommunikasjon før skriftspråket, undersøker utstillingen tegning som menneskets primære avtrykk – både i fysisk og mental forstand. I en digital billedkultur, der førstehåndserfaringer erstattes av stadig flere digitale og virtuelle substitutter, får behovet for noe håndfast og konkret - blyanten mot papiret – ny og akutt relevans. I utstillingen får vi blant annet se et utvalg fra Guttorm Guttormsgårds unike dagbokprosjekt, et tegnet livsforløp bestående av flere tusen tegninger, Elisabeth Mathisens sorgarbeider på papir, Per Teljers bitende mannsportretter og William Kentridges monumentalarbeid tegnet med tape i trappeløpet på Kunstnerens Hus. I et av triennalens gjestespill får vi også se tegninger av norske Outsider Art-utøvere.

Kunstnere i Tegnetriennalen 2019: Filippa Barkman, Per Inge Bjørlo, Eirik Blekesaune, Louise Bourgeois, Jennie H. Bringaker, Peder K. Bugge, Ann Iren Buan, Liv Dessen, Marthe Ramm Fortun, Ida Madsen Følling, Andrea Galiazzo, Guttorm Guttormsgaard, Silje Hammer, Ane Hjort Guttu, Anna Carin Hedberg, Nina Heum, William Kentridge, Käthe Kollwitz, Ingeborg Annie Lindahl, Per Maning, Elisabeth Mathisen, Pierre Lionel Matte, Ana Mendieta, Gunnveig Nerol, Randi Nygård, Cecilia Jiménez Ojeda, Shwan Dler Qaradaki, Bendik Riis, Anngjerd Rustand, Bente Stokke, Per Teljer, Monica Winther, Vera Wyller og Ina Åsheim.

Tegnetriennalen arrangeres av Tegnerforbundet. Tegnetriennalen 2019 er en samproduksjon med Kunstnernes Hus.

See also