We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-22)

Gerd Tinglum

29.01.10 – 07.03.10
2010 Tinglum Essay Farge 84 Tinglum 20100203

Utstillingen er den største presentasjonen av Gerd Tinglums arbeider i Norge noensinne, og inkluderer maleri, tegning, grafiske arbeid, objekt og video fra 70-tallet til i dag, samt tre stedspesifikke verk. Det utgis en katalog i forbindelse med utstillingen.

Om utstillingen

Arbeidene gjenspeiler tydelig innflytelsen fra studieårene i henholdsvis Japan, Tyskland og Norge. Utstillingen avdekker fremfor alt to sentrale akser i Tinglums kunstnerskap; hennes særegne bruk av farge og hennes for mange ukjente, men ikke desto mindre sentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst.

Fargenes fysiske og mentale påvirkning på oss står sentralt i Tinglums kunst. Utstillingen visualiserer hvordan Tinglum på forskjellige og ofte overraskende måter har utviklet et konsekvent og høyst personlig fargealfabet, der hver farge har sin spesifikke betydning. Videre artikulerer utstillingen hvordan Tinglum gjennomgående arbeider utifra et idébasert utgangspunkt. Til tross for det abstrakte formspråket og umiddelbarheten i uttrykket forteller Tinglums arbeider historier. Det er kanskje dette som utgjør spenningen i Tinglums kunst; mellom det hypervisuelle, umiddelbare uttrykket preget av tilstedeværelse og konsentrasjon og det underliggende idéinnholdet som ligger til grunn.

Om kunstneren

Gerd Tinglum (f. 1951) er født i Namskogen og bor og arbeider i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Tokyo University of Fine Arts i Japan, Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg i Tyskland. Hun virket fra 1996 til 2009 som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Tinglum har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Kunstnerforbundet, Stenersenmuseet og Kunstnerens Hus. Hun har hatt Statens garantiinntekt for kunstnere siden 2004 og har også gjort større utsmykkingsoppdrag ved blant annet Halden Fengsel, Asker og Bærum Politistasjon og Asker og Bærum Sykehus.

2010 Tinglum Essay Farge 87 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 84 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 95 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 91 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 78 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 62 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 41 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 48 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 22 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 05 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 06 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 54 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 01 Tinglum 20100203
2010 Tinglum Essay Farge 109 Tinglum 20100203

See also