We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Per Kleiva boklansering

Thursday 06.12.18
Image1

Press Forlag og Kunstnernes Hus inviterer til lanseringen av Per Kleiva. Maleri og skulptur med tekster av Thomas Flor, Line Ulekleiv, Thure Erik Lund og Kåre Bulie.

Per Kleiva ble utdannet ved kunstakademiene i Oslo, Stockholm, København og Firenze.
Han var festspillutstiller i Bergen i 1980, norsk representant ved Sao Paulobiennalen i 1983 og har hatt en rekke separatutstillinger i Norge. Blant disse er en stor retrospektiv utstilling ved Trondheim Kunstmuseum i 2010, samt en omfattende minneutstilling med Kleivas grafiske arbeider på Kunstverket i 2018.

See also