We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-22)

Kjenn din norske videokunsthistorie

Agenda Kunst og Håndverk
Friday 28.02.20
Marianne Heske frenologisk selvportrett

Program

09.30 Lotte Konow Lund: Velkommen og intro

09.40 Marit Paasche: Norsk videokunst fra 1960-1990

10.25. Per Platou

11.10 Pause 10 min

11.20 Jeremy Welsh: 30 år med Norsk videokunst: 1990 - 2020

12.05 Lunsj

13.00 Marianne Heske i samtale med Lotte Konow Lund: The medium is the message

13.45 Susanne Østby Sæther: Mellom kunstfeltet og filmfeltet: Lene Berg og Knut Åsdam

14.30 Pause 10 min

14.40 Farhad Kantalary: ATOPIA and The History of Film-Video Art in Norway

Om seminaret

Til å fortelle historien om norsk videokunsthistorie har vi samlet en gruppe med norske eksperter på temaet: Marit Paasche, Susanne Østbye Sæther, Jeremy Welsh, Per Platou, Farhad Kalantary og Marianne Heske i samtale med Lotte Konow Lund. Gjennom dagen vil vi se klipp fra videoer fra 60-tallet og fremover.

Videokunst ble et begrep på 60-tallet, da utstyr for å filme og vise video ble billig nok for kunstnere til å ta det i bruk. Videokunst var en naturlig reaksjon på den nye fjernsynsdrevne samfunnsmessige flyktigheten og konsumer-kulturen, og som uttrykk var det et skritt nærmere livet folk levde enn tradisjonelle kunstmedier. Kunstnere som Nam June Paik, Bruce Nauman, Martha Rossler, Hannah Wilke og Valie Export fant alle forskjellige måter å arbeide med video på som satte sider av samtiden i nye perspektiver. Kunstnerne brukte det nye mediet til å ta opp temaer som dokumentasjon av prosess og tid, betraktninger av popkultur og TV, og teknologi som egen kropp. Mye senere da, videoprojektoren kom, kunne man også plassere videobildet på hva som helst, hvor som helst. For noen kunstnere, som Marianne Heske og Kjell Bjørgeengen var «the medium is the message» aktuelt allerede fra 70-tallet . For andre åpnet videomediet for å undersøke sosiale strukturer, makt og-undertrykkelsesmekanismer, men også en åpning for å stille ut på nye og andre måter enn det som var mulig i tradisjonelle gallerier og museer. Etterhvert ble noe av videokunsten innhentet av sine egne teknologiske muligheter, og det kornete svart-hvite umiddelbare og dokumentariske videobildet ble erstattet av høyoppløselige filmer med store budsjetter, profesjonelle skuespillere av kunstnere som Bill Viola og etterhvert Matthew Barney på 90-tallet.

Norge var et svart hull når det gjaldt videokunst i 1990 i følge Jeremy Welsh, som i dag kan kalles en norsk pionér på videokunst. Han kjente kun til de nevnte kunstnerne Heske og Bjørgeengen da han kom til Trondheim fra London, hvor han hadde arbeidet for London video Arts.

Videokunsten kalles flyktig, og kanskje nettopp derfor er det viktig å ta en oppsummering og følge den fra begynnelsen av og fremover, for å se hvordan den har påvirket og henger sammen med annen kunst .

Velkommen til en viktig og spennende dag på Kunstnernes Hus.

Om deltakerne

Om Agenda kunst og håndverk

Agenda kunst og håndverk produseres i samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstnernes Hus. Målsetningen for seminarrekken "Kjenn din.." er å gi studenter og lærere ved avdeling kunst og håndverk, samt alle andre interesserte, mulighet til å få et innblikk i og friske opp sin kunnskap om et tema, for videre undersøkelser og samtale, i praksis og/eller undervisning.

See also