We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Boklansering - Jonas Ekeberg

Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976 – 2016
Thursday 24.10.19
2019-10-Jonas-Ekeberg-Post Nord_1

Velkommen til boklanseringen av Jonas Ekebergs nye bok «Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976 – 2016» (Torpedo Press, 2019) på Kunstnernes Hus. Boken utgjør en omfattende presentasjon av nordisk kunst og kunstliv i overgangen fra postmodernismen til det som i dag kalles «samtidskunstens epoke». Fortellingen er konsentrert rundt tre historiske situasjoner: Begynnelsen av 90-tallet, da kunstnere, kritikere og kuratorer på de «nye» kunstscenene utfordret den nordiske postmodernismen, slutten av 90-tallet, da nittitallskunstnerne fikk den omstridte merkelappen «det nordiske mirakelet» og 00-tallet, da man opp- levde en venstredreining av kunstinstitusjonen og en høyredreining av kulturpolitikken.

Jonas Ekeberg er sjefredaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk og kritiker i Aftenposten. Han er utdannet kunstner og har vært aktiv som kritiker, kurator, redaktør og institusjonsleder i det nordiske kunstfeltet siden begynnelsen av nittitallet.

Gratis og åpent for alle.

Om forfatteren

Om Torpedo

Torpedo was founded in 2005, as a non-profit Bookshop and Publisher devoted to the promotion and production of artists' publications, art theory and critical readers. Torpedo organize discursive activities, exhibitions and events related to the process of publishing.Torpedo is run by Elin Maria Olaussen and Karen Christine Tandberg. From 2013-18 we managed the Torpedo bookshop satellite at Kunstnernes Hus. Since 2017 we run the project space PUB and established a joint distribution plattform Nordic Art Press (NAP) together with Eller med a.

See also