We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Boklansering av Edvard Munchs Ekely

Hans Jacob Brun, Harald Flor, Ina Johannesen
Wednesday 23.10.19
2019-10-Ekely

Edvard Munch gjorde Ekely legendarisk. I hans hage vokste det frem et kraftsenter i norsk kunstliv; Nord-Europas største kunstnerkoloni! Redaksjon Hans-Jakob Brun, Harald Flor, Ina Johannesen.

Program

Forlagssjef Jon Otterbeck ønsker velkommen

Initiativtaker Lene Midling-Jenssen om bakgrunnen for boken

Dir. Stein Olav Henrichsen, Munchmuseet, forteller om Munch og Ekely

Ekely-kunstner Olav Orud (Laffen) om liv og oppvekst på Ekely

Tidl. museumsdirektør Anniken Thue om bokprosjektet

Filmen om Ekely

Panelet står til pressens disposisjon. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

See also