We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Boklansering: Arven fra 1968

Saturday 10.11.18
Kunstarbok Nettside

Velkommen til lanseringen av Norsk kunstårbok 2018! Spesial tema i år er arven etter 1968. Vi kartlegger hvordan sekstiårenes politiske og kulturelle omveltninger endret også kunsten og kunstverdenen.

Norsk kunstårbok er den eneste årlige bokutgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialebestilte artikler, intervjuer og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir boken et bredt bilde av norsk samtidskunst.

Det er i år 50 år siden 1968. Året står som symbol for et opprør som førte til grunnleggende endringer innenfor kjønnsroller, religion, normer og autoritetsstrukturer. Norsk kunstårbok 2018 markerer jubileet med se på hvordan sekstiårenes politiske og kulturelle omveltninger endret også kunsten og kunstverdenen.

Simen J. Helsvig skriver om begrepet samtidskunst og om framveksten av en global kunstoffentlighet, Bjørn Hatterud skriver om kunst og motkultur, Marthe Ramm Fortun skriver om maktforholdene i kunstfeltet i lys av #MeToo- bevegelsen og Karin Hellandsjø skriver om Henie Onstad kunstsenter som åpnet i 1968.

Boken inneholder også en rekke korttekster av norske kunstnere om deres forhold til «1968», samt artikler om kunstmiljøet i norske byer, om LIAF og Momentum, Katie Patersons Framtidsbiblioteket og presentasjoner av en rekke kunstnere og verker.

See also