We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Book launch: Arve Rød

Wednesday 04.12.19
2019-12-Arve-Rod-omslag

Welcome to the book launch of «Arve Rød. Tekster 2005–2019» at Kunstnernes Hus!
«Arve Rød. Tekster 2005–2019» is a collection of selected critical reviews and essays published in newspapers, books, and exhibition catalogs. The author is one of the most established current art critics in Norway. He has worked as an art critic for the newspapers Dagens Næringsliv (2007–2012) and Dagbladet (2014 – today), and has published texts on art and artists in a variety of contexts since the year 2000.

The book launch is free of charge and open to everyone.

Excerpts from the preface

«En tid etter at jeg var ferdig utdannet fra kunstakademiet begynte mange unge kunstnere å skrive kritikk. Tilsynelatende var de mer meningsvillige, og mer fortrolige med en kunstoffentlighet, enn kunsthistorikerne fra universitetet, som syntes å finne samtidskunsten for uberegnelig å hanskes med. Omtrent samtidig fant også jeg ut at tekst og skriving kunne være interessant i seg selv, og at ateliererfaringen kunne være et utgangspunkt for å skrive om kunst, like gjerne som å lage den. Tilnærmingen har altså ikke vært verken akademisk eller spesielt institusjonskritisk. Den har nok mer til felles med den ofte famlende samtalen om kunst slik man finner den blant kunstnere, en samtale som springer ut fra en virksomhet der formålet er usikkert og lite er bestemt på forhånd.»

- Arve Rød

«For mange avisfolk oppleves nok kunstkritikk som en anakronisme i et medielandskap der enhver artikkel forventes å generere merverdi i form av klikk, kommentarer og videreformidling i sosiale medier. Røds tekster gjør ingenting av dette. De får nok leseren til å tenke, men sjelden på en slik måte at de fører til umiddelbar aktivitet. Til det er de kanskje rett og slett litt for formfullendte.»

- Ketil Nergaard


«Kunstner-kritikeren kan vise mer forståelse, men også i noen tilfeller bli mindre overbærende mot kunsten som vises: Han har kunstnerens lille forakt for andre, dårligere kunstnere intakt. […] Når du selv mener at du er god, eller i hvert fall at du gjør ditt aller ytterste, er det smertefullt og irriterende å se din nestes ferdigtygde lettvintheter. Kunstner-kritikeren kjenner denne irritasjonen, ikke bare fra et analytisk ståsted, men fra dypet av sin nåværende eller tidligere kunstnersjel.»

- Ane Hjort Guttu

About the book

Preface by Ketil Nergaard, Ane Hjort Guttu and Arve Rød.

Editor: Ketil Nergaard

Design: Camilla Skibrek

Publisher: Uten Tittel AS

The publication is supported by Norsk kulturfond, Vederlagsfondet and Oslo kommune, Kulturetaten.

See also