We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Filmer av Dimitri Lurie med live score

3 utvalgte filmer og live score med elektro-duoen Bazalt.
Tuesday 03.12.19
Stillbilde_1_fra_videoverk_Hermit_av_Dimitri_Lurie

Vi viser tre filmer av kunstner Dimitri Lurie, to av dem akkompagnert av elektro-duoen Bazalt bestående av Ilja Badulin (aka Fangarm) og Halvard Müller (aka Eü). Etter visningen blir det en samtale mellom Lurie og skribent/billedkunstner Beate Petersen.

Program

Program:

18:00
Between C & D
(40 min, 1998-2018) + Solmonopolet (8 min, 2017) - med live score.
Hermit
(21 min, 2015)
Kort pause
19:15 Samtale mellom Dimitri Lurie og Beate Petersen

Om filmene

Between C & D (40 min, 16mm, 1998-2018)
16 mm filmen Between C & D utforsker en metaforisk verden av indre dilemmaer. Tittelen henviser til protagonistens tragiske valg mellom to livskonsepter, der "C" står for Christian (det apollinske) og "D" for Dionysian (det dionysiske). Lurie undersøker med dette arbeidet visuelle former for det europeiske menneskets evige søken etter den skjøre balansen mellom sanselige og åndelige opplevelser.

Solmonopolet
, (8 min, Super8-mm, 2017)
Solmonopolet
undersøker fenomenet reflektert sollys i en storby. Filmen er laget med analogt kamera og stop-motion teknikk, noe som skaper illusjoner og forskyvninger i tid og rom. Opptakene er gjort i områder av Oslo der sollys kun er tilgjengelig som refleksjon fra glassoverflatene på skyskrapere.

Hermit
(21 min., HDV, 2015)
Hermit
(Eremitt) er et lyrisk portrett av en meteorolog som i mange år har bodd og arbeidet på en avsidesliggende meteorologisk stasjon ved Ladogasjøen i det nord-vestlige Russland - fjernt fra samfunnet han en gang tilhørte lever han nå i et slags frivillig eksil.

Om Dimitri Lurie

Billedkunstneren Dimitri Lurie (f. 1970) er født i Leningrad og har siden 1995 bodd i Oslo. Han er utdannet ved Teknisk Universitetet og Institutt for Teologi og Filosofi i St. Petersburg. Lurie står bak en rekke eksperimentelle-, dokumentar- og kortfilmer. Blant hans inspirasjoner er Dziga Vertovs revolusjonære kunstgruppe "Kinoki" (fra Kino-Øye) med deres observerende stil og ikke Sergey Paradjanovs spirituelle og poetiske filmer. Lurie har vært gjestekunstner ved Kunstakademiet i Oslo og jobbet som leder av filmlinjen ved Oslo Fotokunstskole. Lurie er også kurator for prosjektet «Cultural Transit» som jobber med å formidle samtidskunst, film og musikk mellom nabolandene Norge og Russland.

See also