Mapping Distribution: New Norwegian Initiatives

Sammen med On & For Production and Distribution, har Kunstnernes Hus Kino invitert et utvalg aktører som har engasjert seg i spørsmål rundt alternative distribusjonsstrukturer til å bidra i en serie videorefleksjoner og en panelsamtale under tittelen Mapping Distribution: New Norwegian Initiatives.

I løpet av de siste årene har en rekke samtaler på tvers av kunst- og filmfeltene i Norge funnet sted om behovet for bedre alternative strukturer for produksjon og distribusjon av film. Vi har sett etableringen av nye kunstnerdrevne produksjonsselskaper, en mer kunstnerorientert filmutdanning og nye kinoer og festivaler dedikert til kunstfilm og uavhengig film.

Trenger vi alternative systemer for alternative filmer? Kan allianser om strukturer på tvers av kunstneriske disipliner skape bedre systemer for kunstfilm og uavhengig film? Er det filmskapernes ansvar å bedre strukturene? Hvordan forholder filmskapere og formidlere seg til publikum i en tid der tilbudene i økende grad er personifiserte? Hvordan bygge et nisjepublikum uten å bidra til den økende polariseringen av offentligheten vi ser i dag?

On & For Production and Distribution (On & For) er et europeisk samarbeidsprosjekt som er utviklet for å fremme og styrke bevegelige bilder-feltet ved å skape offentlige, diskursive arrangementer og ved å støtte utvikling og gjennomføring av prosjekter med bevegelige bilder. On & For er initiert av den kunstnerstyrte produksjons- og distribusjonsorganisasjonen Auguste Orts (BE) i samarbeid med den AMI-orienterte filmfestivalen Kaunas International Film Festival (LT), det AMI-fokuserte kunstbyrået og distributør LUX/LUX Scotland, samt det kunstnerdrevne høyere utdanningsinstituttet Nordland Kunst- og filmfagskole (NO).

On & For er muliggjort med støtte fra Creative Europe-programmet fra EU.

Utforsk