Vi er stengt inntil videre
Bildeforslag AMIFF

Arctic Moving Image & Film Festival

Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) er en film- og kunstfestival i Harstad skapt med en ambisjon om å knytte ulike filmuttrykk sammen. Festivalen ble invitert av Kunstnernes Hus Kino til å bidra i prosjektet Mapping Distribution: New Norwegian Initiatives som ser på alternative struktur for distribusjon av kunstfilm og uavhengig film.

Bidraget inngår i en serie med videorefleksjoner som lanseres på vår nettside i løpet av våren og munner i en panelsamtale 20. april. Mapping Distribution er et samarbeid med On & For Production and Distribution. Scroll nedover for mer informasjon om prosjektet og samarbeidet.

Om AMIFF

Arctic Moving Image & Film Festival i Harstad viser et bredt spekter av film laget både i de arktiske områder og internasjonalt, og arrangerer foredrag, diskusjoner og verksteder. Programmet kombinerer spillefilm og dokumentarer med videokunst og eksperimentell film, tidsbasert installasjon og skulptur - og legger til rette for en utforskning av møtet mellom kino- og gallerirom.

Om Gadget + Desire

De tidlige kulturteoretikerne, som Theodor W. Adorno, Guy Debord og Jean-Luc Godard var ikke kun radikale pessimister, men forutså den komplekse mediesituasjonen vi nå befinner oss i. Det de derimot ikke kunne spå var hvor dramatiske endringene ville bli. De forsto den politiske kraften i forholdet mellom teknologi og begjær, men kunne ikke forutse den siste dialektiske dreiningen i dette forholdet. I dag, i en tid med internett, digitale enheter og sosiale medier, har det kollektive begjæret i seg selv blitt et vedlegg til disse digitale nettverkene. Kunsten har også blitt konfrontert med dette og har ennå ikke funnet svar på utfordringen.

- Nicolas Siepen

Om Mapping Distribution

I løpet av de siste årene har en rekke samtaler på tvers av kunst- og filmfeltene i Norge funnet sted om behovet for bedre alternative strukturer for produksjon og distribusjon av film. Vi har sett etableringen av nye kunstnerdrevne produksjonsselskaper, en mer kunstnerorientert filmutdanning og nye kinoer og festivaler dedikert til kunstfilm og uavhengig film.

Trenger vi alternative systemer for alternative filmer? Kan allianser om strukturer på tvers av kunstneriske disipliner skape bedre systemer for kunstfilm og uavhengig film? Er det filmskapernes ansvar å bedre strukturene? I en tid der visningsplattformer i økende grad skreddersyr innhold for den enkelte bruker, hvordan kan filmskapere, distributører og formidlere nå nye og ulike publikummere?

Sammen med On & For Production & Distribution, har Kunstnernes Hus Kino invitert et utvalg aktører som har engasjert seg i spørsmål rundt alternative distribusjonsstrukturer til å bidra i en serie videorefleksjoner og en panelsamtale.

Prosjektet er rettet mot alle som arbeider med produksjon og distribusjon av kunst og film, men også alle andre interesserte publikummere.

Om On & For

On & For Production and Distribution er et europeisk samarbeidsprosjekt som er utviklet for å fremme og styrke bevegelige bilder-feltet ved å skape offentlige, diskursive arrangementer og ved å støtte utvikling og gjennomføring av produksjoner.

On & For er initiert av den kunstnerstyrte produksjons- og distribusjonsorganisasjonen Auguste Orts (BE) i samarbeid med Kaunas International Film Festival (LT), LUX/LUX Scotland, samt Nordland Kunst- og filmfagskole (NO).

On & For er muliggjort med støtte fra Creative Europe-programmet fra EU.

Se også