Ledig stilling: Administrativ leder
NKFS testbilde

Nordland kunst- og filmhøgskole

31.03.21 – 30.04.21

Nordland kunst- og filmhøgskole (NKFS) i Lofoten er en kunstskole med spesialisering i bevegelige bilder. Skolen er en av bidragsyterne i Kunstnernes Hus Kinos prosjekt Mapping Distribution: New Norwegian Initiatives som utforsker mulighetene for alternativ distribusjon av alternative filmer. Kan allianser på tvers av kunstneriske felt skape bedre strukturer for kunstfilm og uavhengig film?

NKFS sitt bidrag inngår i en serie med videorefleksjoner som lanseres i løpet av våren og munner i en panelsamtale 20. april. Dette er forankret i et større samarbeid med On & For Production and Distribution. Scroll nedover for mer informasjon om prosjektet og samarbeidet.

Om NKFS

Nordland kunst- og filmhøgskole (NKFS), som ligger i Kabelvåg i Lofoten, tilbyr en BA i bevegelige bilder. I motsetning til en tradisjonell håndtverksfokusert filmskole, er NKFS en kunstskole der man spesialiserer seg i bevegelige bilder. I tillegg til praktisk filmproduksjon er refleksjonen rundt språket og metodene som brukes sentrale i utdannelsen. Skolen er engasjert i diskusjoner med feltet om behovet for nye metoder for finansiering, produksjon og distribusjon av film.

Om On & For

On & For Production and Distribution er et europeisk samarbeidsprosjekt som er utviklet for å fremme og styrke bevegelige bilder-feltet ved å skape offentlige, diskursive arrangementer og ved å støtte utvikling og gjennomføring av prosjekter med bevegelige bilder.

On & For er initiert av den kunstnerstyrte produksjons- og distribusjonsorganisasjonen Auguste Orts (BE) i samarbeid med den AMI-orienterte filmfestivalen Kaunas International Film Festival (LT), det AMI-fokuserte kunstbyrået og distributør LUX/LUX Scotland, samt det kunstnerdrevne høyere utdanningsinstituttet Nordland Kunst- og filmfagskole (NO).

On & For er muliggjort med støtte fra Creative Europe-programmet fra EU.

Les mer om Mapping Distribution her.

Se også