We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Open today 11-17 (Restaurant 12-20)

Statens 133. kunstutstilling

19.09.20 – 01.11.20
200626 Hostutstillingen 2020 sosiale medier 169 bannere8

Høstutstillingen er Norges eldste kunstnerdrevne arena for samtidskunst, og ble første gang organisert i 1882. Den er opphavet til kunstnernes fagorganisasjon Norge, i dag Norske Billedkunstnere (NBK). Som en årlig nasjonal kunstmønstring har utstillingen vært støttet av staten siden 1884, men drevet av kunstnerne selv etter fagfellevurderingsprinsippet. NBK arrangerer Høstutstillingen som en juryert utstilling på Kunstnernes Hus – der den har hatt fast tilholdssted siden det åpnet i 1930.

Se Høstutstillingens egen nettside og program for utstillingsperioden:

høstutstillingen.no

See also