We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Statens 125. Kunstutstilling

08.09.12 – 07.10.12
Hu Katalog 2012 Low Low L Page 003

Statens Kunstutstilling har eksistert i 125 år, og det er duket for jubileum. Sett i forhold til de samfunnsomveltningene som har skjedd i løpet av dette tidsspennet, er det fantastisk at utstillingen har eksistert i så lang tid. Høstutstillingen ble til etter inspirasjon fra salongene i Paris på 1880-tallet og som en protest mot kunstutstillinger initiert av embetsmenn og borgerskap uten faglig ekspertise. Den har utviklet seg gradvis etter som tidene har forandret seg, men fri innsendelsesrett og kunstfaglig vurdering har stått fast.

- Hilde Rognskog, Styreleder i Norske Billedkunstnere, 2012

Omvisninger

See also