We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Statens 122. Kunstutstilling

12.09.09 – 11.10.09
Hostutstilling 2009

Gledelig nok er det mange etablerte kunstnere med i år. I fremste rekke stiller Marianne Heske, som har sendt inn samme verk som hun viste på Høstutstillingen i 1978. «Nature Morté (Stilleben)» er en installasjon med et dukkehode, en hodeskalle og en video der bildet av et dukkehode sakte smelter sammen med bildet av en hodeskalle. Det er en ironisk seier at kunstverket er like aktuelt nå som for 31 år siden: En tolkning er at det dreier seg om hva det er å være menneske ved at kunstverket stiller opp motsetningen mellom det vi egentlig er og det vi fremstiller oss som. Den slags tanker er det flere kunstverk som setter i gang. Høstutstillingen er tilbake på sporet med god spredning og generelt god kvalitet. Årets utgave har noe å tilby de fleste.

- Lars Elton, 11.09.2009

See also