We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Open today 11-17 (Restaurant 12-20)

Seeable/Sayable

28.10.16 – 29.01.17
2016 Seeablesayable 0

Hva oppstår i utvekslingen mellom ord og bilder, det litterære og det visuelle? I gruppeutstillingen Seeable/Sayable møtes norske og internasjonale kunstnere og forfattere fra ulike generasjoner. Wergelandsveien blir denne høsten aktivisert gjennom det første store samarbeidet mellom de to naboinstitusjonene Kunstnernes Hus og Litteraturhuset. I tillegg presenteres et performativt program i Grotten, Henrik Wergelands steingrotte under Statens æresbolig for kunstnere i Slottsparken.

2016 Seeablesayable 0
2016 Seeablesayable 1
2016 Seeablesayable 2
2016 Seeablesayable 4
2016 Seeablesayable 3
Salv 2873

Om utstillingen

Bilder og ord er nært flettet sammen i våre forestillinger og fortellinger om verden. De er våre grunnleggende verktøy å gripe verden med, men virker samtidig på ulike plan, en viser og en forteller. Like fullt kan tause bilder tale, til og med argumentere, mens en tekst kan mane frem en verden av indre bilder. Utstillingen undersøker hvordan tekst og bilder lader og påvirker hverandre, men også hvordan de undergraver og sår tvil om hverandre.

Seeable/Sayable belyser hvordan kunst og litteratur skaper personlige og kollektive forestillingsrom.

Utstillingen på Kunstnernes Hus, som er kuratert av Ida Kierulf og Helga-Marie Nordby, inkluderer verk av etablerte internasjonale størrelser samt nye produksjoner av en rekke yngre samtidskunstnere. Performanceprogrammet vil foregå i Grotten og på Kunstnernes Hus. Et litterært bestillingsverk med nyskrevne ekfraser av både kjente og nyetablerte forfattere presenteres som et lydarbeid i utstillingen, kuratert av forfatter Eivind Hofstad Evjemo. Litteraturhuset har kuratert et faglig program gjennom utstillingsperioden.

Kunstnere

Bas Jan Ader, John Baldessari, Marcel Broodthaers, Matias Faldbakken, Ester Fleckner, Jan Freuchen, John Giorno, Susan Hiller, Olav Christopher Jenssen, William Kentridge, Solveig Lønseth, Mercedes Mühleisen, Ruth Wolf-Rehfeldt og Peter Wächtler.

Forfattere

Kristin Berget, Rune Christiansen, Victoria Durnak, Victoria Kielland, Matias Faldbakken, Morten Langeland, Cecilie Løveid, Øyvind Rimbereid og Henrik Wergeland.

Performance-program

Nils Bech, John Giorno, Linn Cecilie Ulvin, Øyvind Rimbereid, Linn Cecilie Ulvin, Tori Wrånes og Ragnhild Aamås.

Litteraturhuset

Gunnar Danbolt, Pia Maria Roll, Lotte Konow Lund, Ole Robert Sunde, Kaja S. Mollerin, Harald Henden, Johan Harstad, Karin Haugen, Håkon Bleken, Tom Egil Hverven, Rune Christiansen, Anne Carson, Robert Currie og Linn Ullmann.

See also