We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-22)

Fischer - Handforth - Herold

15.05.09 – 26.07.09
2009 Fischer Herold Handforth Untitled

Det er et unikt prosjekt og en kunstnerisk begivenhet som nå finner sted når de tre internasjonalt anerkjente kunstnerne Urs Fischer, Mark Handforth og Georg Herold stiller ut i Kunstnernes Hus. Fischer og Herold engasjerer seg i en felles prosess hvor de lager arbeider på stedet, mens Mark Handforth også viser skulpturer fra de senere årene. Utstillingen har utgangspunkt i prosess som kunstnerisk arbeidsmetode. Med salene i Kunstnernes Hus som atelier, skapes en utstilling fra idé til et ferdig kunstprosjekt.

Om kunstnere

Georg Herold (f. 1947) har virket som billedkunstner i over tre tiår, og har hatt stor innflytelse på en yngre generasjon kunstnere. Herold vokste opp i Iena i Øst-Tyskland, og studerte ved kunstakademiene i München og Hamburg fra 1974 til 1978 under Sigmar Polke. Her arbeidet han i samme miljø som blant annet Martin Kippenberger, Albert Oehlen og Werner Büttner. Hans seneste utstillinger inkluderer Museum Ludwig, Köln (2007), South London Gallery (2007), Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent (2007), Tate Liverpool (2004) samt en rekke separatutstillinger ved gallerier som Friedrich Petzel Gallery, New York og Galerie Max Hetzler, Berlin.

Mark Handforth (f. 1969) er født i Hong Kong, oppvokst i London og bor og arbeider i Miami. Han studerte ved the Staatliche Hochschule für Bildende Kunste, Städelschule i Frankfurt am Main og the Slade School of Fine Art i London, hvor han studerte under Stephan Balkenhol og Martin Kippenberger. Hans skulpturer og installasjoner har blitt vist på utstillinger over hele verden, blant annet ved Galerie Eva Presenhuber, Zürich (2008), Gavin Brown's Enterprise, New York (2008); Hirshhorn Museum, Washington (2007), Palais de Tokyo, Paris (2006), Kunsthaus Zürich (2005), Whitney Biennal (2004), The Modern Institute, Glasgow (2004) og UCLA Hammer Museum, Los Angeles (2002).

Urs Fischer (f. 1973) er født og oppvokst i Zürich, hvor han studerte fotografi ved Schule für Gestaltnung. Fischer har en omfattende internasjonal utstillingsvirksomhet, og har deltatt på en rekke sentrale kunstarenaer som Whitney Biennial (2006), Venezia Biennial (2003) og Manifesta 3, Ljubljana (2000). I de seneste årene har han hatt soloutstillinger ved Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam (2006), Camden Arts Center, London (2005), Hamburger Bahnhof, Berlin (2005), Centre Pompidou, Paris (2004) og ICA, Institute of Contemporary Art, London (2000). I 2009 har Fischer soloutstillinger ved blant annet New Museum i New York og The Moderen Institute i Glasgow.

Om utstillingen

De tre kunstnerne deler en interesse for hverdagsgjenstanders poetikk. Arbeidene deres springer ofte ut av allment kjente objekter eller symboler. Ved å bruke et bredt utvalg materialer skaper de skulpturer, objekter og intervensjoner som spinner mentale atmosfærer som ofte er humoristiske, sarkastiske, absurde eller politiske. Konstant til stede i verkene ser vi en motivasjon til å skape eller kommentere skjønnhet ut fra ofte absurde og poetiske kombinasjoner. De mentale rommene som åpner seg rundt arbeidene deres er vide og inneholder referanser som transformerer arbeidene til rike assosiasjonsfelt, en slags ’hermeneutiske bomber’. I skrivende stund vet ingen akkurat hvordan utstillingen vil se ut til slutt. Rommene er forberedt til utstillingen i overensstemmelse med instruksjoner kunstneren har gitt. Disse forberedelsene vil forandre galleri rommene, blant annet ved å endre fargene på gulvene. Forandringene skaper et rammeverk de tre kunstnerne jobber innenfor. De store klassiske utstillingssalene i Kunstnernes Hus blir atelierer og dermed scener som kunstnerne kan spille på.

2009 22 Deardok 20090515
2009 25 Deardok 20090515
2009 16 Deardok 20090514
2009 57 Deardok 20090515
2009 56 Deardok 20090515
2009 28 Deardok 20090515
2009 41 Deardok 20090515

See also