We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Lesegruppe i Per Kleiva utstillingen

Thursday 29.11.18
Shared Reading

Opplev utstillingen på en annerledes måte! Bli med på "Shared Reading" med Deichman hovedbibliotek i Per Kleivas utstilling Kniv i vatn. Bibliotekar Goro Aarseth leder lesefellesskapet der vi samles om korte, gode tekster som vi leser høyt og stopper og prater om underveis. Tekstene er valgt med tanke på Kleivas kunst. Per Kleiva fant selv inspirasjon i dikt og andre tekster, noe som merkes allerede i titlene på hans arbeider. Det kreves ingen forberedelse, men antall deltakere er begrenset til ti personer, så møt i god tid. Shared reading passer for alle som liker litteratur, helt ned til 13 år. Gjør noe sammen på tvers av generasjonene, ta med bestemor!

See also