We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Kunstneromvisning med Mari Slaattelid

Sunday 01.03.20
DSF6405

Bli med på kunstneromvisning i utstillingen Stempel! Mari Slaattelid vil vise publikummet rundt i overlyssalene og fortelle mer om sine verk og sin arbeidsprosess.

Omvisningen varer i 45 minutter og er gratis med inngangsbillett. Oppmøte ved resepsjonen.

See also