We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

This summer at Kunstnernes Hus ☀️
Open today 11-17 (Restaurant 11-22)

Har kunstkritikken utspilt sin rolle?

Paneldebatt, diskusjon og kveldsprogram i Høstutstillingen
Wednesday 18.09.19
2019-09-Kritiker-seminar-hostutstillingen-1

Den skrevne kunstkritikken har siden midten av 1800–tallet vært en sentral del av en offentlig debatt. Utvekslinger rundt kunst, den gode smak, design og arkitektur har gjennom kunstkritikk ført til varige endringer og varierte perspektiver. Hvilken rolle spiller kunstkritikken i dag? Er den kun vendt mot sitt eget fagmiljø – eller leses den utover dette? Leser unge kunstkritikk eller er de en fraværende mottaker? Er kunstkritikk blitt erstattet av formidling?

Gjennom paneldebatt, diskusjon og filmet ”live” kunstkritikk ønsker arrangementet å reflektere rundt kunstkritikkens status og relevans for etablerte og nye målgrupper.

Program

Tommy Olsson leser sine 10 bud for kunstkritikk

Kinovisning av "live" kunstkritikk av Høstutstillingen 2019 med kritikerne Tommy Olsson og Mona Pahle Bjerke

Samtale med Nina Schjønsby og Halvor Bakken fra Tekstbyrået om deres nyeste bokprosjekt som omhandler kunstkritikk i et historisk perspektiv.

Paneldebatt om kunstkritikkens relevans og status i dag med unge og etablerte kritikere og kunstnere. Publikum oppfordres til å delta i debatten.

Illustrasjon av Julie Ebbing.

See also