We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-21)

Familieomvisning med verksted

Saturday 29.02.20
Kunstnernes Hus Jan Khur Felix 9360

Vi trykker og stempler med former, frukt og grønnsaker og bygger egne komposisjoner, lag på lag. Bli med på superkult trykk-verksted under veiledning av Annika og Meera. Vi starter dagen med omvisning for hele familien i Mari Slaattelids utstilling Stempel.

Omvisning og verksted er gratis med utstillingsbillett. Vel møtt!

See also