We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Open today 11-20 (Restaurant 11-21)

Virtual tour of Mari Slaattelid: Template (in English)

Thursday 02.04.20
Kunstnerneshus Jan Khur Tour 9153

Join our digital mini-tours in Mari Slaattelid's exhibition Template. We're going live on Kunstnernes Hus' Facebook page every Thursday at 5.30 pm and Sunday at 11.00 am before Easter.

Om omvisningen

Våre omvisere skal snakke om noen utvalgte verker i utstillingen, og belyse dem fra forskjellige innfallsvinkler.
Først ut er Tina Kryhlmann, som selv er billedkunstner. Hun skal snakke om de maleriske grepene, og si noen ord om konseptuelt maleri, og hvordan Slaattelid forholder seg til det.

Dates

Thursday March 26, 5.30 pm

Sunday March 29, 11.00 am

Thursday April 2, 5.30 pm

Sunday April 5, 11 am (in English)

See also