We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Closed today (Restaurant 11-22)

Know Your Walter Benjamin

Agenda Art and Craft
Friday 01.03.19
Walter Benjamin

Årets første Agenda kunst og håndverk er viet en omfattende presentasjon og innføring i den tyske kritikeren, filosofen, marxisten og oversetteren Walter Benjamin (1892-1940). Morgenkaffe serveres fra 09.30, seminaret starter 10.00. Seminaret holdes på norsk. Det er gratis og åpent for alle.

Walter Benjamin 1892-1940 var en tysk filosof og kunstteoretiker med bakgrunn i filosofi fra univeristetene i Friburg og Berlin. Fordi hans avhandling om det tyske sørgespillet (Ursprung des deutschen Trauerspiels) ble avvist, ble han heller ikke gitt retten til undervise men ble en fri intellektuell, essayist, kritiker og journalist. Benjamins verk har en merkbar innflytelse fra både jødisk messianisme og kabbala, og han oversatte blant annet Proust og Baudelaire til tysk. Som jødisk marxist flyktet Benjamin til Frankrike i 1933. På videre flukt til Spania tok han sitt liv i 1940 av frykt for å bli utlevert til Gestapo Da han døde arbeidet han fremdeles med Passasjeverket, (Das Passagen-Werk) der han ville lage en historiefilosofisk fremstilling av 1800-tallet gjennom en kollasje-form. Med en uhyre stor detaljkunnskap ville Benjamin å skape en syntese av sosialhistoriske, politiske, litteraturhistoriske, sosialpsykologiske og statistiske fakta.

Walter Benjamin er blant de tenkere som blir oftest referert til innen billedkunstfeltet, ikke minst vil tittelen essayet Kunst i reproduksjonens tidsaldervære en kjent tittel for kunststudenter og lærere. I løpet av seminaret Kjenn din Walter Benjamin, vil noen av Norges fremste kjennere av Benjamins tekster gi oss en innføring i tekster og verk.

Program

09.30 – 10.00 Morgenkaffe

10.00 – 10.10 Introduksjon ved dekan for avdeling Kunst og håndverk Ellen Katrine Aslaksen og professor Lotte Konow Lund.

10.10 – 11.00 Ranghild Reinton: Der barn leker ligger en hemmelighet begravet – Introduksjon til Walter Benjamins tenkning og litt om barnets rolle i den.

11.00 – 11.20 Katrine Køster Holst: Metoder for å fange og arkivere flyktige tankerekker.

11.20 – 11.30 Kort pause.

11 30 – 12.20 Kjersti Bale: Det tyske sørgespillets tvetydige melankoli.

12.20 – 13.20 LUNSJ

13.20 – 13.40 Franz Petter Schmidt: Tekstil/arkiv/kropp.

13.40 – 14.30 Arild Linneberg: Innganger og utveier. Passasjer om Walter Benjamin og Passasjeverket.

Deltakere

Ragnhild Evang Reinton (f. 1946) er professor emeritus i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Reinton har utgitt bøker om Marcel Proust og Marguerite Duras og skrevet flere artikler om Walter Benjamin. Siste bok: "Minnekrise og minnebilder. Litterære erindringer fra det 20. århundret" (2015).Hun arbeider for tiden med et prosjekt om Benjamin og den franske poeten Charles Baudelaire.

Katrine Køster Holst (1979 Århus) bor og arbeider i Norge. Hun er utdannet fra Designskolen Kolding DK (1999-2003) og Kunsthøgskolen i Bergen (2003-2006). Stipendiat (2014-) ved Kunsthøgskolen i Oslo. I stipendiatprosjektet Mineraler og naturfenomener – Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning undersøker jeg hvordan keramisk kunst kan utvikles gjennom teknikker som tar i bruk naturens grunnleggende prinsipper for formdannelse.

Kjersti Bale er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har utgitt bøker og artikler der Walter Benjamins arbeider, særlig "Det tyske sørgespillets opprinnelse", blir tatt opp.

Franz Petter Schmidt (f.1969) er skredder, vever og tekstilkunstner. Hans praksis spenner over et bredt felt, fra produksjon av stoffer til klær i industrisammenheng til forskning, undervisning og kuratoroppdrag. I de siste årene har han fordypet seg i norsk tekstilindustrihistorie, og han kobler erfaringen han har med å produsere bekledingsstoffer i industrien med sin interesse for materiell kultur og historie. Han stiller spørsmål om betydningen av kulturarv, kvalitet og arbeid, og foreslår modeller for tekstilproduksjon og forbruk som kan være alternativ til de vi lever med i dag. Deltagelse og nærhet til alle ledd i produksjonen er viktig for utviklingen av arbeidene hans, som vises som installasjoner i utstillinger i gallerier og som del av samarbeider med designere.

Arild Linneberg (f 1952), forfatter, og professor i litteraturvitenskap ved UiB, har utgitt et tjuetalls bøker, siste bokutgivelser: Justismordets retorikk, (sm.m. J. Dragvoll og B. Ekeland), Oslo 2013, Walter Benjamin Skrifter i utvalg, I-II, Oslo 2014 (til norsk og med innledning av Arild Linneberg og Janne Sund m.fl.), Walter Benjamin, Passasjeverket, I-II, Oslo 2017 (til norsk og med innledning av Arild Linneberg og Janne Sund). Under utgivelse: Theodor W. Adorno. Estetisk teori, ny, revidert utgave (til norsk og med innledning av Arild Linneberg), Oslo 2019.

Om Agenda

Agenda kunst og håndverk produseres i samarbeid med Kunstnernes Hus. Målsetningen for seminrarrekken "Kjenn din.." er å gi studenter og lærere ved avdeling Kunst og håndverk, samt alle andre interesserte, mulighet til å få et innblikk i og friske opp sin kunnskap om et tema, for videre undersøkelser og samtale, i praksis og/eller undervisning.

See also