Horses Die Standing - open to the public from January 28
2018 Skate Kitchen 2

Leo - Amatøren og Skate Kitchen

Saturday 25.08.18

Åpning av LEO ungdomsfilmklubb som skal vise en spesialplukket film én lørdag i måneden for unge filminteresserte mellom 13 og 18 år. Lørdag 25. august sparker vi i gang med dobbel filmvisning og pizza.

Filmene Amatører og Skate Kitchen vises etter hverande.

Se også