We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Open today 11-22 (Restaurant 11-22)

Work in progress: Morgendagens Helter

By Mariken Halle
Thursday 07.03.24
MORGENDAGENS HELTER Arbeidsvisning hvit patrick kopi

Velkommen til første visning i serien Arbeid i prosess med Mariken Halle.

Vi viser den uferdige versjonen av Halles kommende spillefilm Morgendagens helter. Etter visningen blir det en samtale med regissøren der publikum får dele sine opplevelser.

Visningen er et samarbeid med FILMBYRÅET JACK, et distribusjonskollektiv som jobber for å få ny, norsk kunstnerisk film ut til publikum.

Om film og filmskaper

I Morgendagens helter følger vi en gruppe mennesker under pandemien som planlegger et teambuildings-opplegg som skal få dem nærmere naturen og hverandre.

Mariken Halle er (f.1982) er utdannet på Kunstfilmskolen i Kabelvåg og Akademin Valand i Gøteborg. Hun har utviklet innspillingsmetoder der de foran kameraet agerer i rollespill-aktige situasjoner. Hver aktør får brev og vet mye om sin egen situasjon, men lite om de andres. Hennes filmer har blant annet vært vist på Cph:Dox, Karlovy Vary Internasjonale Filmfestival, AMIF, TIFF, MUBI og hennes første langfilm «Kanskje i morgen» vant the Golden Dragon Award på Gøteborg Internajsonale Filmfestival. Morgendagens helter er hennes fjerde langfilm.

Om Filmbyrået Jack

Filmbyrået Jack er en kunstnerdrevet distribusjonsfelleskap som startet opp i januar 2021 med Cato Fossum som daglig leder. Vi ønsker å bygge broer mellom kunst og film-feltet, skape møteplasser for den nye kunstnerisk utforskende filmen og bidra til et mer vitalt norsk filmfelt. www.jackfilmbyra.no

Om visningskonseptet

Arbeid i prosess er et samarbeid mellom Filmbyrået Jack og Kunstnernes Hus Kino om en serie visninger der filmskapere viser film som enda ikke er ferdig klippet. Hver visning etterfølges av en åpen samtale mellom filmskaper og publikum. Gjennom serien gis publikum mulighet til å ta del i de spennende diskusjonene som pågår underveis i en klippeprosess, og filmskapere får en anledning til å teste et uferdig materiale før ferdigstilling. Med serien ønsker vi å bidra til større innsikt i kreative prosesser, og til tettere dialog mellom filmskapere og publikum.

See also