We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

This summer at Kunstnernes Hus ☀️
Open today 11-17 (Restaurant 11-22)

40 million kroner for #HusetVårt

In 2030, Kunstnernes Hus will be 100 years old. And needs NOK 115 million for rehabilitation. We have just received NOK 40 million from Sparebanksstiftelsen DNB as a starting point and are launching the #HusetVårt campaign.

KH Julie Hrncirova portraits 4103

Huset vårt

I 2030 blir Kunstnernes Hus 100 år. Tett på bursdagsfeiringen er bygget i svært dårlig stand: det er 5 grader i overlyssalene på vinteren, det regner inn i atelierene på baksiden og den fine terrassen vår holder på å synke. Driftsstøtte fra stat og kommune dekker ikke de årlige driftsomkostninger, hvilket har betydd at nødvendige vedlikeholdsprosjekter for å ivareta tak og vinduer ikke har vært mulig. Kostnaden til hele rehabiliteringen er 115 millioner kroner. Huset står på byantikvarens gule liste, som betyr at de originale materialer og uttrykk må bevares - noe som er kostbart.

Vi har nettopp mottatt 40 millioner kroner fra Sparebanksstiftelsen DNB som startskudd til prosjektet.

Med #HusetVårt lanserer vi nå en kampanje for alle som er glade i Kunstnernes Hus. Sammen med bidrag fra etablerte offentlige og private støttespillere vil Kunstnernes Hus sikres for fremtiden!

Støtt oss

Du kan allerede støtte oss nå ved å vippse et valgfritt beløp til #563558 eller "Kunstnernes Hus" - velg "Støtt rehabilitering av KH".

Huset vart 3 2
Logo: João Doria de Souza | Plantas Studio

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB før støtten!

KH Julie Hrncirova portraits 4317

Rehabiliteringen

"Det foreslåtte prosjektet til Kunstnernes Hus utgjør kun strengt nødvendige oppgraderinger av et nesten 100 år gammelt hus. Rehabiliteringsprisen per kvadratmeter er i budsjettet anslått til ca. 25 000 kr eks. mva. Til sammenligning var prisen på rehabiliteringen av tilsvarende arealer i den tidligere amerikanske ambassadebygning vesentlig høyere. Byggesektoren har vært preget av dramatiske prisstigninger i den senere tid. Jeg vurderer kostnader og budsjett til å være relativt konservative for å kunne gjennomføre rehabiliteringen av Kunstnernes Hus, en ikonisk bygning i norsk og internasjonal arkitekturhistorie."

— Svein Lund, partner i Lund Hagen arkitekter AS og styremedlem på Kunstnernes Hus

Bærekraft

Rehabiliteringen vil bestå i å ivareta bygget, ikke endre det, med en oppdatering til nåtidens krav til bærekraft, tilgjengelighet og arbeidsmiljø. Bærekraft er et sentralt prinsipp bak oppgraderingen av Kunstnernes Hus. Vi vil være et foregangseksempel på hvordan bevaring av eldre bygg kan være bærekraftig i praksis og skape rammer for fremtiden. Hovedfokus er å utbedre isolasjonen og luftlekkasjer som skjer på grunn av byggets porøsitet og som medfører store varmetap og sterkt øker energibehovet til oppvarmingen av huset. Gjennom rehabiliteringen antar vi å kunne halvere energiforbruket (ca. 1,3 mill. i 2022) og dramatisk redusere institusjonens klimaavtrykk.

Tilgjengelighet

Kunstnernes Hus skal være tilgjengelig for alle. Men det historiske bygg er ikke utformet til besøkende i rullestol. Rehabiliteringen vil ivareta bygningens originale uttrykk og samtidig sette fokus på å kunne imøtegå alle besøkende.

Øke mulighetene til egeninntjening

Kunstnernes Hus er et stort bygg på 3590 kvm med mange rom som vil kunne leies ut. Men i dag er rommene i svært dårlig stand, både æstetisk og mht.inneklima, uten behagelig temperatur i store deler av året. Ved å kunne tilby tidssvarende rom til utleie og bedre inneklimaforhold vil ikke bare driftsutgifterne bli redusert - inntektene vil også øke.

Rehabiliteringens faser

Fase 1: Forberedelse og kartlegging (2019-2023, gjennomført)

Fase 2: Forprosjekt ved Fokus Rådgivning, minimum 6 måneder, oppstart vår 2024 + Fundraising

Fase 3: Detaljfase med Fokus Rådgivning + Fundraising

Fase 4: Gjennomføring, høst 2026-medio 2028

Fase 5: Sluttfase, konkluderes 2028

Fase 6: Jubileumsår, 2029-2030!

Kunstnernes Hus vises frem i all sin prakt, klar for 100 nye år.

Vi åpner for publikum med feiring av 100-årsjubileum, med slipp av bokverk, utstillinger, samtaler og fest.

Økonomisk situasjon

Kunstnernes Hus er i en økonomisk vanskelig situasjon: Driften er svært kostbar på grunn av det gamle bygget som har stor energilekkasje og vedlikeholdsetterslep. Huset er på størrelse med et museum i kvadratmeter, antall besøk og publikumstilbud. I forhold til dette omfanget er det offentlige driftstilskudd lavt. Det offentlige driftstilskudd i 2023 var 13 823 000 kr, mens driftskostnadene (dvs. kostnaden for å åpne bygget årlig, uten program) var på 18 185 858 kr.

Utsatt rehabilitering vil resultere i forverring av bygningenes tilstand, tap av verdifullt kulturarvsmateriale, dårligere forhold for kunst og publikum og et enda dyrere rehabiliteringsprosjekt. Fra 2021 til 2023 er det allerede estimert en kostnadsøkning på rehabiliteringen på 17.3%.

Om Kunstnernes Hus

Kunstnernes Hus forvalter et ikonisk bygg på vegne av nasjonen som skaper fremtidens kunsthistorie. Vi har vært en konstant og levende møteplass for kunst og kultur siden åpningen i 1930. Våre eiere er Norges kunstnere organisert i de ulike fagorganisasjonene. Kunstnernes Hus er fortsatt plattformen hvor mange av landets viktigste kunstnere gjør sin debut og hvor norsk kunst settes i internasjonalt perspektiv. På huset vises kunst gjennom utstillinger, filmvisninger, samtaler, konserter, foredrag og seminarer, og kunst skapes på åtte atelier for nyutdannede kunstnere og i barneverksted og formidlingsrom. Kunstnernes Hus skal forbli Norges mest kunstnernære institusjon - hvor allmennheten møter kunsten, kunstnere og kunstneriske prosesser.