Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

James Richards vises ikke i kinoen 29. mai
Åpent i dag 11-17 (Restaurant 11-22)

Seminar: Kunst som straff

Arrangert av Agder Kunstakademi
Fredag 05.01.24
Kunst som straff Foto Vegard Kleven DSF7528

Initiativtakerne bak Agder Kunstakademi inviterer til et seminar som skal belyse sosiale, politiske, medmenneskelige, etiske, kunstneriske og juridiske sider ved prosjektet og utstillingen Kunst som straff. Seminaret ønsker å stille en rekke spørsmål om ytringsrommet, ytringsmulighetene og friheten til innsatte, både under og etter endt soning.

Om seminaret

Agder Kunstakademi er et kollektivt kunstverk i form av en treårig kunstutdanning i Agder Fengsel avd. Froland; et samarbeidsverk mellom innsatte og profesjonelle kunstnere. Det er en kunstutdanning som offentlig kunst, produsert av KORO Kunst i Offentlig Rom. Kunstakademiet tilbyr et fritt, eksperimentelt kunststudium i et høysikkerhetsfengsel, utviklet og drevet av kunstnere, for innsatte. Utstillingen Kunst som straff presenterer historikken og resultatet av dette prosjektet på Kunstnernes Hus 24.11.2023 - 28.01.2024. Seminaret finner sted i den faktiske arkitekturen fra Kunstakademiets klasserom i Froland, et fleksibelt interiør utviklet av arkitekt Alexander Eriksson Furunes og studentene, produsert i fengselets treverksted og flyttet i sin helhet til Kunstnernes Hus.

Klikk her for å lese mer om utstillingen Kunst som straff

Soning i et høysikkerhetsfengsel er en hverdag og virkelighet de fleste får lite innblikk i. Når prosjektet nå møter offentligheten åpnes dette rommet litt, gjennom å gi studentenes kunstneriske uttrykk en plass utenfor soningssituasjonen. Gjennom de utstilte kunstverkene og rammene for Kunstakademiet som synliggjøres gjennom dem, tematiserer utstillingen viktige spørsmål som kunstnerisk frihet og ytringsrom, forholdet mellom statlige instanser for kultur og justis, kunstens frigjørende potensiale og rolle i samfunnet.

5. januar inviterer vi til et seminar som kan belyse sosiale, politiske, medmenneskelige, etiske, kunstneriske og juridiske sider ved prosjektet, samt invitere til spørsmål og reaksjoner fra publikum. Seminaret ønsker å stille en rekke spørsmål om ytringsrommet, ytringsmulighetene og friheten til innsatte, både under og etter endt soning. Kan man beskrive rammene for dette ytringsrommet, hvem defineres det av eksternt og hvordan internaliseres det av den enkelte. Hvordan tar samfunnet i mot innsatte når de slipper ut, både som medborgere og som kunstnere som uttrykker seg i en offentlighet? Hva er rammene for ytringsrommet til mennesker som sitter i fengsel. Utover fengselskonteksten håper vi å ha en ærlig og åpen samtale om begrensninger av ytringsrommet, fra flere perspektiver, ved siden av generelle spørsmål om skyld, skam, sensur og selvsensur.

Program

15:00 Kaffe og te (resepsjonsdisken og ved Akademirommet kaffe/testasjon)

15:15 Velkommen og introduksjon til seminaret ved hovedkuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, med innlegg fra Nora C. Nerdrum, seksjonsleder i KORO.

15:30 Omvisning i utstillingen Kunst som straff ved Thora Dolven Balke og Kristine Jærn Pilgaard

16:00 Innlegg ved Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet, UiO

16:20 Innlegg ved Zubair, student ved Agder Kunstakademi

Pause 10 min (16:35-16.45)

16:45 Filmvisning og innlegg ved kunstner Lene Berg

17:15 Innlegg ved Mohamed Abdi, lærer og samfunnsdebattant

Pause 15 min (17.30-17.45)

17:45-19:00 Oppsummering, diskusjon og spørsmål fra publikum

Kunst som straff Se alle