Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

James Richards vises ikke i kinoen 29. mai
Åpent i dag 11-19 (Restaurant 11-22)

Kunst som straff

Agder Kunstakademi
24.11.23 – 28.01.24
Kunst som straff Foto Vegard Kleven DSF7493

Agder Kunstakademi er en kunstskole i Agder fengsel som er basert på eksperimentering og fri tenkning. Utstillingen Kunst som straff presenterer studentarbeider og kunstverk som har oppstått i møtene mellom studentene og inviterte gjestelærere de siste tre årene.

Agder Kunstakademi er produsert av KORO og gjennomført i samarbeid Kriminalomsorgen.

Om prosjektet og utstillingen

Agder Kunstakademi er et kollektivt kunstverk i form av en treårig kunstutdanning i Agder Fengsel avd. Froland; et samarbeidsverk mellom innsatte og profesjonelle kunstnere. Det er en kunstutdanning som offentlig kunst, produsert av KORO (Kunst i Offentlig Rom). Kunstakademiet tilbyr et fritt, eksperimentelt kunststudium, utviklet og drevet av kunstnere, for innsatte i et høysikkerhetsfengsel. Nå, etter tre års program med 29 studenter, 20 gjestelærere og en rekke online forelesere, presenterer vi resultatet i utstillingen Kunst som straff på Kunstnernes Hus. Soning i et høysikkerhetsfengsel er en hverdag og virkelighet de fleste får lite innblikk i. Når prosjektet nå møter offentligheten åpnes dette rommet litt, gjennom å gi studentenes uttrykk en plass utenfor soningssituasjonen som det vanligvis ikke har. Gjennom de utstilte kunstverkene og rammene for Kunstakademiet tematiserer utstillingen viktige spørsmål som kunstnerisk frihet og ytringsrom, forholdet mellom statlige instanser for kultur og justis, kunstens frigjørende potensial og dens rolle i samfunnet.

Kunst som straff
presenterer kunstverk laget av studenter som har tilbrakt alt fra tre år til et par uker i Agder Kunstakademi. I tillegg har profesjonelle kunstnere gitt workshops som har resultert i større samarbeidsverk med studentene. Alle kunstnerne stiller ut under fornavn da Agder Kunstakademi er et kollektivt prosjekt, og det er slik vi har blitt kjent med hverandre i studiesituasjonen. Utstillingens tittel, Kunst som straff, er valgt av Agder Kunstakademis studenter. Setningen har vært en intern spøk som refererer til hvordan kunst kan oppleves som en tilleggsstraff i fengsel - og var passordet til akademiets datamaskin.

Kunst som straff Foto Vegard Kleven DSF7528
Kunst som straff Foto Vegard Kleven DSF7564
Installasjonsfoto: Vegard Kleven

Mange av studentene har utviklet sterke individuelle kunstnerskap, noe utstillingen tydelig viser i sin bredde av kunstverk i en rekke medier som blant annet installasjon, maleri, video, tegning, skulptur, risoprint, grafikk og håndlagde publikasjoner - spredt gjennom hele første etasje i Kunstnernes Hus; nedre sal, biblioteket, foajeen, kinoen og akademirommet.

Agder Kunstakademi er forankret i en kollektiv kunstnerisk undersøkelse av potensialet for læring innenfor en fengselsstruktur. Prosjektet er initiert av kuratorene Kristine og Thora, videreutviklet og drevet med kunstnerne Dag Erik, Hege og Sverre samt verksbetjent Solfrid. Innenfor fengselets definerte rammer, introduserer Agder Kunstakademi kunsten som et frirom i en frihetsberøvet hverdag og et verktøy for personlig og kunstnerisk læring og utvikling, hvor det konkrete møtet med kunst og mellom kunstnere og studenter (innsatte) skjer på kunstens premisser. Agder Kunstakademis virksomhet og begrunnelse er forankret i overbevisningen om kunstens overskridende kraft i møtet med fundamentale personlige og sosiopolitiske grenser. Frihetsberøvelse er en samfunnsmessig akseptert maktutøvelse av staten mot enkeltmennesket. Samfunnets begrunnelse for straffeinstituttet er straffens preventive virkning, sosial rehabilitering og i noen tilfeller at samfunnet trenger vern. Uavhengig av begrunnelse er fengselets fundamentale utgangspunkt at mennesker berøves bevegelsesfriheten. At dette er forutsetningen for studentene ved Agder Kunstakademi må ikke glemmes.

Montering av Hege Nyborg og Dag Erik Elgins verk Kunsthistorisk Samling copy
Agder Kunstakademi: Fra installeringen av “Kunsthistorisk Samling”, et verk av Dag Erik Elgin og Hege Nyborg.
Agder Kunstakadmi 3
Agder Kunstakademi: En av studentenes arbeidsplass i klasserommet.

Utstillingen stiller en rekke spørsmål om ytringsrommet, ytringsmulighetene og friheten til innsatte, både under og etter endt soning. Agder Kunstakademi vil diskutere disse og relaterte spørsmål i et seminar i januar 2024, med en rekke deltagere som kan belyse de sosiale, politiske, medmenneskelige, etiske, kunstneriske og juridiske sidene ved prosjektet, samt invitere til publikums spørsmål og reaksjoner. Seminaret finner sted i den faktiske arkitekturen fra Kunstakademiets klasserom i Froland, et fleksibelt interiør utviklet av arkitekt Alexander F og studentene, produsert i fengselets treverksted og flyttet i sin helhet til Kunstnernes Hus.

Med

Ahmad, Alexander, Alexander F, Alf Henrik, Atle, Ann Cathrin, Bertrand, Bo, Dag Erik, Daisuke, Eivind, Frode, Hans Olav, Hans Petter, Hege, Helge, Helle, Henrik, Jan Ivar, Jesus, Kjetil, Kjetil R, Kevin, Kristian, Linn Anita, Magne, Marcus, Mari, Martin, Marie, Mickael, Mohammad, Monica, Morten, Nackeeraa, Niels, Oskar, Ove, Rolf, S., Sebastian, Siri, Solfrid, Stian, Sverre, Thomas, Tor G, Vidar, Zubair og Zusa

Kuratorer: Kristine og Thora

Utstillingen tematiserer viktige spørsmål som kunstnerisk frihet og ytringsrom, forholdet mellom statlige instanser for kultur og justis, kunstens frigjørende potensial og rolle i samfunnet.

Agder Kunstakademi

Utstillingen er laget i samarbeid med KORO og støttet av Oslo Kommune, Kultur- og likestillingsdepartementet og Sparebankstiftelsen DNB.

Logo støttespillere til nettsiden Kunst som straff

Kunst som straff Se alle