Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

James Richards vises ikke i kinoen 29. mai
Åpent i dag 11-17 (Restaurant 11-22)

Seminar: INVISIBLE BORDERS

Kunstakademiet, kunstinstitusjonen og fengselet - i klasserommet til Agder Kunstakademi
Torsdag 11.01.24
IMG 535211

Samtale om forholdet mellom institusjoner som fengsel, museum og akademi, deres arkitektoniske uttrykk og potensialet for å utfordre definerte institusjonelle og arkitektoniske rammer - med arkitekter Mari Hvattum og Alexander Furunes i dialog med Dag Erik Elgin og Sarah Lookofsky

Om seminaret

Fengselet ble historisk betraktet som en urban bygning på linje med universitetet og museet. Fremstående arkitekter utformet representative bygg sentralt plassert i byen, mens dagens fengsler ofte er standardiserte modulbygg utenfor bykjernen. Agder Fengsel i Froland er sprengt ut i et fjellområde 20 minutter utenfor Arendal sentrum. Her holdt Mari (Hvattum) vårsemesteret 2022 en forelesning om fengselsarkitektur som forberedelse til en stedsundersøkelse med studentene ved Agder Kunstakademi. I utstillingen Kunst som Straff vises studentenes individuelle kart over den daglige bevegelsen fra celle til kunstakademi med markeringer av overvåknings- og kontrollpunkter inne og ute.

Klikk her for å lese mer om utstillingen Kunst som straff

I INVISIBLE BORDERS, en workshop med studentene, utviklet Alexander (Furunes) en arkitektonisk struktur utført for klasserommet til Agder Kunstakademi. Basert på de involvertes opplevelser, erfaring og kunnskap gir strukturen rom for det å samles rundt et bord, å ha en egen arbeidsplass, et bibliotek og lagring av materialer og personlige eiendeler. Strukturen ble produsert i fengselets eget treverksted våren 2022 og umiddelbart installert som Agder Kunstakademis klasserom. I tillegg til å være en funksjonell innredning, bidro konstruksjonen til refleksjon rundt temaet usynlige grenser og å gi Agder Kunstakademi sin særegne stedlige og arkitektoniske identitet i en ellers generisk fengselsarkitektur.

Mari Hvattum og Alexander Furunes holder kortere presentasjoner knyttet til deres undervisning ved Agder Kunstakademi, mens Sarah Lookofsky og Dag Erik Elgin deltar i samtalen.

Om deltakerne:

Mari Hvattum er arkitekt og arkitekturhistoriker. Hun har arbeidet mye med 1800-tallsarkitektur og vært særlig interessert i de nye institusjonene som oppstod i denne perioden, for eksempel fengsler, parlamenter og psykiatriske sykehus. Hun har skrevet bøker om arkitekten bak Botsfengslet i Oslo og Gaustad sykehus, Heinrich Ernst Schirmer. Kosmopolittenes arkitekt (Pax 2014). Mari jobber til daglig som professor i arkitekturhistorie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Alexander Furunes studerte ved Architectural Association School of Architecture i London og har MA i arkitektur fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Furunes har initiert og gjennomført en rekke prosjekter med lokalsamfunn i Storbritannia, India, Filippinene, Brasil, Vietnam og Kina. Sammen med Sudarshan Khadka og Barangay Engkanto dannet han Framework Collaborative, hvis kuratoriske forslag «Structures of Mutual Support» ble vist på den filippinske paviljongen på arkitekturbiennalen i Venezia i 2020.

Sarah Lookofsky er kurator og kunsthistoriker og kunstnerisk leder på Kunstnernes Hus.

Dag Erik Elgin er kunstner. Han var professor ved Kunstakademiet, KHiO (2010-2016). Han deltok i planleggingen av og undervisningen ved Agder Kunstakademi. Sammen med Thora Dolven Balke, Kristine Jærn Pilgaard, Hege Nyborg, Sverre Gullesen og Solfrid Kjetsaa var han medlem av rådet for Agder Kunstakademi (2019-2023).

Kunst som straff Se alle