Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

James Richards vises ikke i kinoen 29. mai
Åpent i dag 11-19 (Restaurant 11-22)

Kjell Varvin

Fri Geometri: Ustabile Variabler
04.03.17 – 30.04.17
2017 Varvin H 3914 Cut Edited

Kjell Varvin (f. 1939) har komponert sine romlige og geometriske installasjoner helt siden 1990-tallet. I mars og april inntar kunstneren begge overlyssalene på Kunstnernes Hus med utstillingen Fri Geometri: Ustabile Variabler.

Om utstillingen

Gjennomgående for Varvins arbeider er det ustabile og uperfekte, og verkene er laget med tydelige spor etter kunstnerens hånd. Derav tittelen Fri geometri - Ustabile variabler, som sikter til et geometrisk formspråk uten andre regler enn kunstnerens egne, og til utstillingens foranderlige og eksperimentelle karakter.

Skulpturene kan sees som tredimensjonale tegninger der streken frigjør seg fra flaten og strekker seg ut i rommet. Hans musikalske og foranderlige kunst blir sammenlignet med alt fra Bachs fuger til improvisert jazz. Resultatet er en sann eksplosiv produksjon i et abstrakt og geometrisk formspråk.

Hver dag gjennom hele utstillingsperioden vil Varvin komponere nye skulpturer i utvalgte deler av salene.

Varvin bruker industrielt overskuddsmateriale, sveiser stålstenger og maler plater. Han konstruerer hver dag nye skulpturer og fotograferer dem. Fotografiene legges ut på Facebook og hans egen blogg fortløpende. Deretter dekonstruerer han installasjonene og lager nye.

I atelieret lager kunstneren daglige komposisjoner av sveiset stål, malte plater og industrielt overskuddsmateriale som han fotograferer og legger ut på sosiale medier. Etter endt arbeidsdag tas arbeidene fra hverandre, slik at nye komposisjoner kan bli til.

Utforskning og prosess har blitt et vesentlig element i utstillingen. Allerede i desember 2016 flyttet Varvin atelieret sitt til Kunstnernes Hus, og under utstillingsperioden blir overlyssalen med den signalgule veggen et foranderlig og bevegelig verk – en utvidet ateliersituasjon. Sen kveld og tidlig morgen, utenfor åpningstid, gjør han forandringer i salen som publikum kan følge underveis.

2017 Varvin 3
2017 Varvin H 3914 Cut Edited
2017 Varvin H 3912 Edited
2017 Varvin V 3899 Edited
2017 Varvin V 3897 Edited
2017 Varvin V 3904 Edited
2017 Varvin 2

Varvins utgangspunkt er tegningen, helt siden 60-tallet har han konsekvent undersøkt linjens muligheter og begrensninger. Installasjonene kan betegnes som tredimensjonale tegninger som frigjør seg fra flaten og antar en romlig karakter. Luft, rom og betrakteren selv blir aktive komponenter i arbeidene, som skifter karakter etter hvor man befinner seg i forhold til dem.

Både skulpturer, tegninger, etsninger og malerier har en særegen forvridd geometri – og fungerer både som enkeltstående arbeider og integrerte deler i installasjonene. Verkenes foranderlige karakter forsterkes av Varvins arbeidsmetode, han bygger opp og tar fra hverandre, slik at kunstverkene konstant balanserer mellom konstruksjon og kollaps, orden og kaos, analyse og intuisjon. Musikalske analogier har ofte blitt brukt om Varvins kunst, som har blitt sammenlignet med alt fra improvisert jazz til Bachs fuger.

Om kunstneren

Kjell Varvin (f. 1939) bor og har atelier på Høvik utenfor Oslo. Han er utdannet i Oslo, Paris, Sevilla og Barcelona. Varvin har stilt ut jevnlig siden 1960-tallet, utført en rekke utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet og Nordnorsk kunstmuseum.

Utstillingen er et samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) og ble presentert i Tromsø våren 2016 med et større utvalg av Varvins arbeider fra 70-tallet frem til i dag. Kunstnernes Hus og NKM har i samarbeid med Teknisk Industri produsert en bok som kom ut i våren 2017.

Se også