Karmaklubb* pres. Tony Cokes Mikrohaus ++

01.03.19 – 31.03.19
Alt 1 Cokes Tony Mikrohaus Or The Black Atlantic  20062008 Ccokes Greene Naftali New York Electronic Arts Intermix Eai New York Se Kred Still Id 30 09

Den amerikanske kunstneren Tony Cokes har i mer enn tre tiår konfrontert sosiopolitiske maktstrukturer blant annet gjennom banebrytende popkulturell kritikk. Med videoinstallasjonen Mikrohaus, or the black atlantic? (2006–2008) samt et utvalg relaterte arbeider på monitorer retter denne utstillingen linsen på hvordan elektronisk musikk, appropriasjon og sampling har bidratt til å skape hybride sosiale rom og på ulike måter vært med på å ikke bare forandre, men også bryte ned segregerende mekanismer mellom kjønn, etnisk og sosial bakgrunn så vel som seksuell orientering.

Tittelarbeidet, Mikrohaus(...), var ett av de mest omtalte verkene under fjorårets Berlin-biennale, og ble også vist i Oslo i forbindelse med en kunstnersamtale med Cokes i oktober, i regi av Karmaklubb*. Dette er første gang det vises som en full videoinstallasjon i Norge.

Om utstillingen

I forbindelse med utstillingen vil Tony Cokes, sammen med Tine Semb, lansere en utgivelse i anledning utstillingen, utgitt av Karmaklubb*. Under avslutningshelgen arrangeres også tredje del av den internasjonale seminarrekken «Talks & screenings (on various forms of queerness)» på Kunstnernes Hus, 30. mars. Tema er representasjon, counteracts og hybride rom – fra det kunstinstitusjonelle til klubbsfæren. Blant de involverte er kuratorene Eva Rowson (UK), Geir Haraldseth (NO) og Natalie Hope O'Donnell («Munchmuseet i bevegelse»), Busy Gangnes & Melissa Livaudais (US/NO; Telepathe), de feministiske DJ-kollektivene Resis'dance (UK) og Konsept [X] (NO), Khartoum Contemporary Art Center (NO/SE/SD/INT) mfl. Tony Cokes vil også være til stede.

I tillegg til hovedutstillingen vises et utvalg av Cokes’ videoer fra sent 80-tall til i dag på monitorer i foajeen og bokhandelen NAP, herunder sterkt feministiske arbeider som Evil.66.1 (War on Women II / DT.sketch.1.8) (2016) og evil.48:fn.know.it.alls (2012). Til sammen utgjør denne utstillingen den mest omfattende presentasjonen av kunstnerens arbeider i norsk kontekst til dags dato. Det kuratoriske arbeidet er gjort i samråd med Cokes.

Fullt program vil bli annonsert.

Om kunstneren

Tony Cokes (f. 1956, Providence i USA) arbeider primært med video og sosiopolitiske tema som segregering (etnisitet, kjønn mv.), propaganda og popkulturell kritikk. Arbeidene er gjerne collager av funnet materiale, det være seg nyhetsklipp eller sitater. I mange tilfeller er også musikk en viktig del, enten ved kobling av bilde og direkte appropriering av lydspor. Cokes har vært aktiv som kunstner siden 80-tallet og er innkjøpt av SFMOMA i San Francisco, Centre Georges Pompidou i Paris, Kunsthallen i København og Museum of Modern Art (MoMA) i New York, for å nevne noen. Han er også professor ved Department of Modern Culture and Media ved Brown University i New York.

Om Karmaklubb*

Karmaklubb* er et nomadisk skeivt klubbkonsept og diskursiv plattform med utspring i det visuelle kunstfeltet. Det skal være et sted for samtale omkring skeivhet, mangfold og inkludering i utvidet forstand. Programmet består av et vidt spekter av hybride arrangementer og samarbeidsprosjekter, herunder klubbkvelder med norske og internasjonale DJ-er, seminarer, kunstnerpresentasjoner, kuratorisk virksomhet, tekstproduksjon, filmvisninger og performance, for ikke å nevne naturvinsmakinger og ulike gastronomiske samarbeid. Og det er blitt et øl. De kommende månedene er Karmaklubb* involvert i blant annet Ladyfest, fjerde del av «Talks & screenings—on communities» (med Chris Kraus, Wencke Muhleisen og Constance Tenvik) og Oslo Pride 2019.

Se også