Selflessness

05.04.19 – 19.05.19
1857-Nancy-Lupo

1857 presenterer Tora Dalseng, Ane Graff, Anthea Hamilton, Mikael Øye Hegnar, Mirak Jamal og Nancy Lupo.

Bilde: Nancy Lupo, verk under arbeid.

Om utstillingen

Den grunnleggende vilkårligheten i avgrensningen av et selv er slående i møte med en møll. Dette er et vesen som gjennomgår en kroppslig omkalfatring fra egg til puppe og igjen til flyvende insekt; likevel er det først når vingeslagene opphører at vi sier at møllen er død, til tross for de forutgående forvandlingene som riktignok etterlot arvematerialet intakt. Vi kunne like gjerne ha pekt ut overgangen fra larve til puppe, eller videre til møll, som dødsøyeblikket – og dermed forklart den påfølgende avviklingen av møllen som et hamskifte.

Om 1857

1857 ble startet i 2010 av Steffen Håndlykken og Stian Eide Kluge, som fikk selskap av Jenny Kinge fra 2015. De produserte utstillinger med unge internasjonale kunstnere i et tidligere trelastlager på Grønland i Oslo frem til 2018 da leiekontrakten for lokalet gikk ut. Utstillingsprogrammet for 2019 består av solopresentasjoner i midlertidige lokaler.

Se også