Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Stengt i dag (Restaurant 11-22)
Guttormsgaards arkiv

Hva er Guttormsgaards arkiv?

Forelesning ved Ellef Prestsæter
Søndag 08.12.19

Ellef Prestsæter er kurator for gjestespillet Arkivets arabesk under Tegnetriennalen. Utstillingen tar utgangspunkt i Guttorm Guttormsgaards arkiv som Prestsæter har vært engasjert i over flere år. I denne forelesningen vil Ellef Prestsæter snakke mer om arkivet - gratis og åpen for alle!

Om forelesningen

Guttormsgaards arkiv er en enestående samling av "kunst med kjent og ukjent opphav" som unndrar seg etablerte inndelinger og kategorier. I et nedlagt meieri på Blaker er taterarbeider i ståltråd arkivert side om side med russiske avantgarde-bøker og tibetanske nomadebånd, mens afrikanske nakkestøtter har en like selvfølgelig plass som Bendik Riis og Hannah Ryggen. Forelesningen gir en bred introduksjon til arkivet som kunstnerisk prosjekt. På hvilke måter representerer Guttormsgaards arkiv et alternativ til de etablerte institusjonenes kulturtradering?

Forelesningen er en del av Tegnetriennalens utvidede program «Før og etter streken» som åpner opp for en større refleksjon rundt tegningen som allmennmenneskelig uttrykksform og som verktøy for å forstå verden og oss selv.

Om Ellef Prestsæter

Ellef Prestsæter er kunsthistoriker, kurator og medlem av forskningsgruppen Institute for Computational Vandalism. Hans utstillings- og publiseringsprosjekter omfatter blant annet Gutenberg-galaksen ligger på Blaker(2013-2015), These Are Situationist Times (2017-2019) og Rett Kopi dokumenterer fremtiden: Manifest (2007). Prestsæters masterprosjekt fokuserte på futuristenens manifester. For tiden er han PhD-kandidat i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo hvor han skriver en avhandling om Asger Jorn og Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme.

Se også