Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

James Richards vises ikke i kinoen 29. mai
Åpent i dag 11-17 (Restaurant 11-22)

Gunvor Nervold Antonsen

De fleksible
02.06.23 – 06.08.23
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 063

Utstillingen De fleksible av Gunvor Nervold Antonsen presenterer fire nye verksserier laget for Kunstnernes Hus. I et energisk og grovskårent formspråk utforsker kunstneren samfunn, eksistens og identitet, alltid i samspill med naturens grunnleggende krefter og sykluser. Det er en kraft til stede i kunstnerens bruk av materialer og teknikker, en motstand som gir inngang til verkenes tematikk. Monumentale tekstilmontasjer møter motorsagskårne trefigurer som bærer spor etter den kunstneriske prosessen og som synliggjør at kunsten, som mennesket, går gjennom kamper.

Om utstillingen

Utgangspunktet for De fleksible er et tekstarbeid basert på samtaler som har foregått over tid mellom kunstneren og mennesker som har levd utsatte liv. Ut fra samtalene om deres livserfaringer har Nervold Antonsen skapt en billedfortelling som formidler både makt og avmakt. Arbeidene gir assosiasjoner til arketypiske fremstillinger i for eksempel ikontradisjonen. Kunstneren søker imidlertid en motivkrets som uttrykker det brutale og alminnelige ved det å være menneske snarere enn idealiserte tilstander. Et mål for Nervold Antonsen er å føre sammen motsetninger; det materielle og det immaterielle, vekst og forfall. Råskapen i uttrykket er helt sentral, både i det tekniske, materialene og utførelsen. Verkenes dimensjon, deres masse, mengde og tyngde, er også avgjørende elementer.

Skulpturserien som bærer utstillingens tittel består av monumentale menneskefigurer. Som bautaer inntar figurene overlyssalen, på samme tid brutale og rørende. Røft skåret ut med motorsag av hele stammer i gran og ask, bærer de alle synlige sår og sprekker. Det grove og formløse i uttrykket forsterker ideen om tøyelighet. For Nervold Antonsen handler det om menneskets unike evne til å strekke seg og tilpasse seg. Samtidig formidles en opplevelse av kontinuerlig prosess; vi blir aldri ferdige.

En mer direkte inngang til bakgrunnen for De fleksible hører man i lydarbeidet Fra samtaler med, hvor kunstneren leser sine egne prosatekster som har utspring i samtalene. Her åpner det seg opp forbindelseslinjer til motivene som antydes i de tekstile montasjene, som tidskapsler fra fortiden til nåtid.

Verksserien Anna selv tredje fremstår mer forsonende, og består av fjorten relieffer i poppel farget med pigment. Her møter vi noen av de evige og universelle elementene som hersker over menneskene; stjerner, aks, solstråler, flammer og vann. Klassiske motiver som mor og barn blir koblet sammen med naturens standhaftige evne til fortsettelse og vekst.

Videre presenteres en serie tekstilmontasjer i et vell av materialer og i overveldende størrelser. Basert på samtalene henviser disse ansiktene, med samletittelen Ikonostas, til billedveggen med ikoner som skiller det aller helligste fra resten av kirken i ortodokse kirker. For kunstneren markerer billedveggen også avstanden som ligger i et ansikt, og umuligheten av å komme bakenfor et annet menneske. Portrettene er stiliserte og essensielle i uttrykket; gåtefulle og henvendende.

Også i tekstilene sprenger naturen på, og synes å omslutte og fortære mennesket. En eng av blomsterskulpturer skåret med motorsag av ulike tresorter vokser formelig ut av et av portrettene og sprer seg utover gulvet i Om morgenen reiser skyggeneseg.

Gunvor Nervold Antonsen har laget en billedfortelling som formidler menneskets konflikter og sårbarhet, men også dets evne til å reise seg igjen.

Møtet mellom denne følelsen av at det står om livet og det fysiske og konkrete vi erfarer og skaper, mellom det immaterielle og materielle, er for meg kunstens sted.

Gunvor Nervold Antonsen

Om kunstneren

Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeid i Rollag i Numedal. Hennes arbeider er tidligere vist ved Trondheim kunstmuseum, Kunstnerforbundet, Kunsthall Stavanger, Lillehammer Kunstmuseum, Vigelandsmuseet og Bomuldsfabriken Kunsthall. Hun er innkjøpt til Nasjonalmuseet, KODE, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norges Bank og Utenriksdepartementet, og har gjort offentlige oppdrag for blant annet KORO. Nervold Antonsen har også engasjert seg i tekstilkunstens sosiale og politiske rolle. Som styreleder i Norske tekstilkunstnere (2006-2009) var hun med å etablere SOFT galleri, og i 2017 oppsummerte hun den norske tekstilkunstens historie i langdiktet Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger i anledning Norske tekstilkunstneres 40-års jubileum. Nervold Antonsen har utgitt bøker og publikasjoner i samarbeid med andre forfattere, og en egen diktutgivelse kom ut i 2019 med tittelen Vi er margen – i forbindelse med utstillingen til Lorck Schives Kunstpris på Trondheim kunstmuseum.

Utstillingen ledsages av en Minigrafi med en samtale mellom Gunvor Nervold Antonsen og skribent, forfatter og litteraturviter Kaja Schjerven Mollerin.

Kunstnernes Hus' sommerutstillinger er generøst støttet av Sparebankstiftelsen DNB. De fleksible er også støttet Bergesenstiftelsen, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse, KiN - Kunstsentrene i Norge og Norsk kulturråd.

Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 118 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 173 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 205 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 307 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 324 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 449 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 476 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 501
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 519 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 582 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 1 587 1
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 064
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 079
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 118
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 189
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 194
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 347
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 358
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 398
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 405
Gunvor Nervold Antonsen De fleksible 2 155
LOGO støttespillere til nettsiden 2023 05 11 071506 cchl

Anmeldelser

"Sjelden har jeg blitt så imponert og berørt som jeg er etter å ha brukt tid i Gunvor Nervolds Antonsens De fleksible. Det er en utstilling fylt av omtanke, nærhet og håp." - Lars Elton i Dagsavisen

"De fleksible er en kunstnerisk maktdemonstrasjon og et visuelt spark i solar plexus." - Arve Rød i Kunsthåndverk

"Både helt innerst, i motorsagens brutale skår i treet, og i utstillingens overordnende fortelling omsetter hun menneskelivets evige bånd til skapelse og ødeleggelse i kunst." - Carina Elisabeth Beddari i Morgenbladet

"Antonsen later snarere til å møte menneskelivets utfordringer og mysterier - og spørsmålene om dets plass i lengre historiske forløp og en større verden - med et åpent, undrende sinn." - Kåre Bulie i Klassekampen

"Gunvor Nervold Antonsen henter frem de menneskelige konsekvensene av et produksjonskrav uten unntak - med motorsag." - Ragnhild Aamås i Kunstkritikk

"Det er nybrott, sterkt og rått, det er monumentalt, ekspressivt, kraftfullt og sårbart. Det er vakkert og går rett inn i sjela." - Hilde Mørch i Kunstavisen

Se også