Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Åpent i dag 11-22 (Restaurant 11-22)

Folk tror foxtrot

Avgangsutstillingen 2022
19.04.22 – 01.05.22
KHIO Avgangsutstilling 2022 JPG lower res

Avgangsstudentene fra årets masterprogram ved Kunstakademiet (Kunsthøgskolen i Oslo) presenterer sin gruppeutstilling i overlyssalene på Kunstnernes Hus. Utstillingen vil inneholde video, skulptur, performance og fotografi med mer, og omdreiningspunktet vil være fellesskap, nærhet og distanse.

Bachelorstudentene fra Kunstakademiet vil samtidig presentere en utstilling i første etasje.

«Trur» er eit ord som på norsk hamnar ein stad mellom å ‘tenkje seg til’ og ‘å tru’. Folk tror foxtrot gir ikkje heilt meining fordi du kan ikkje tenkje ein dans, men det får meg til å undre: I kva grad kan eg tenkje meg fram til eller tru på ein dans? Korleis rører denne tanken seg og korleis kjennest den? Dansen Foxtrot tek utgangspunkt i måten ein rev rører seg, det får meg til å tenkje på ein rev som travar rundt i skogen med korte og raske steg. Å danse er også ein fin måte å vere saman med andre på, og vi kan endeleg danse og vere nære kvarandre etter to år med korona.

- Eli Mai Huang Nesse, avgangsstudent

Om utstillingen

Arbeidsprosessen som ledet fram til denne utstillingen begynte med et kuratorisk spørsmål: hvis utstillinger generelt er romlige uttrykk for de samfunn de skapes i, hva slags kollektivitet representerer så gruppeutstillingen som format?

Kuraterte gruppeutstillinger er vanligvis tematiske komposisjoner der individuelle kunstneriske posisjoner stilles i kontrast til hverandre. Hvert enkelte kunstverk presenteres som autonomt og mer eller mindre upåvirket av de andre verkene i rommet. Dette bildet av kollektivitet kan tolkes som et speilbilde av et samfunn der individer ofte blir ført sammen gjennom abstrakte relasjoner, som for eksempel i lønnet arbeid, ved å stemme i et valg, konsumere et produkt som har blitt tilvirket av en ukjent arbeider, eller gjennom interaksjon i sosiale medier. Slike konstellasjoner av tilsynelatende autonome individer er ment å forestille frihet, men representerer de også utfordringen med å komme sammen og transformere hverandre?

Kunstverk eller mennesker som blir ført sammen på denne måten – som er sammen uten å faktisk være det – blir sjeldent forelsket eller nære venner, de krangler ikke, støtter hverandre ikke, starter ingen revolusjoner. Så hva innebærer det å gjøre en utstilling utfra et ønske om noe annet og strebe etter at kunstverkene nærmer seg hverandre og på ulike måter berører hverandre?

En avgangsutstilling oppfattes ofte som noe avsluttende, men framfor alt er det en begynnelse. Etter å ha levd og lært under pandemiforhold i to år er denne utstillingen en måte å komme nærmere, og i vid forstand å tolke begrepet «å berøre»; gjennom lyd, lys, lukt, romlige eksperimenter og sosial interaksjon. Heller enn et svar på et spørsmål er dette fortsettelsen på en pågående dans.

Kunstnere

Benedicte Beldam, Patricia Carolina, Tansiyu Chen, Henrik Follesø Egeland, Chloe Elgie, Makda Embaie, Cirenia Escobedo Esquivel, Mattias Hellberg, Kaja Krakowian, Eli Mai Huang Nesse, Jonatan Nilsson, Hanne Nilsen Nygård, Lesia Vasylchenko, Hamid Waheed og Annalise Wimmer.

Kurator: Lisa Rosendahl

KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 01
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 03
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 07
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 08
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 09
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 10
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 11
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 12
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 13
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 15
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 17
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 20
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 21
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 22
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 23
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 28
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 25
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 27
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 24
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 26
KHIO Kunstakademiet Avgang 2022 Web Res 29

Avgangsutstillingen 2022 Se alle