Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Stengt i dag (Restaurant 11-22)

The Natural State of the Art: 3 Chapters on Art, Nature and Ecology

Chapter 3: Re-Build
Fredag 08.04.22
Hovedbilde Digital rendering av verket Vekselvirkning for Bærum Kommunegård Marte Eknæs MAIN bærum frog 01

For semesterets siste utgåve av Agenda, har me vandra ut frå skogen, realisert vårt potensiale som ein deltakande agent, og ser no mot byen, og korleis vår rolle, då både som agent, men også kunstnar, kan påverka måten me lev i, samt strukturerer og byggjer byar på.

Seminaret vil avholdes på norsk.

Seminarrekka er eit samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstnernes Hus.

Re-Build

Det er kan henda passeleg at me avrundar denne serien kring kunst og natur med byen, då byen, samfunnet, enkelt nok det å leva saman i ulike konstellasjonar, er noko av det mest grunnleggjande ved oss menneskjer. Frå enkle, sporadisk samla grupper spredt over store landområde, til dyrking av mark, byrjinga på handel, husdyrhald og so vidare, har me bygd oss fram eit samfunn, byar, som har utfordra både menneskjer, arkitektur, transport og persepsjon.

Men når me ser inn i framtida, er det kan henda med ein bismak av bitterheit over dei ruvande fjella av glas og betong, av ei framtidstru som ikkje tok inn over seg dei grunnleggjande premissane me alle lever på, naturen. Ein by vert ein stad alle kan møtast, ein stad der det gråe er lika framståande som det grøne og jordlige, menneskjer lever i luksus, og i armod, menneskjer vert gløymd og gøymer seg, og andre igjen følar seg altfor synleggjorde.

Byen er, og vil kan henda alltid vera, ein problematisk stad, samstundes som det er ein stad for draumer, og når me står her, akkurat no, som må me kan henda tenkje på kva ein by skal vera i framtida? Slik at den ikkje stormar framover i modernistisk overtru, men då heller tenkja korleis den, som oss, kan leva i symbiose med dei i, og det rundt byen.

Program

09:30 - 09:35 Velkommen

09:35 - 10:20 Åse Løvgren - Den latente byen

10:30 - 11:15 Marte Eknæs - Vekselvirkning

11:25 - 12:15 Siri Hermansen - Land of Freedom

12:15 - 12:30 Q&A

Bidragsytere

Siri Hermansen er billedkunstner og filmskaper. Gjennom mikrostudier og deltakende observasjon undersøker Hermansen samfunn som gjennomgår dype endringsprosesser av økonomisk, politisk og miljømessig art. Hermansen har særlig fokusert på mennesket og naturens evne tilpasning og nye overlevelsesstrategier som vokser frem når dramatiske hendelser oppstår.

Marte Eknæs er stipendiat ved avdeling for Kunst og Håndverk. Hennes kunstneriske praksis er i stor grad kontekstbasert eller situasjonsspesifikk. Den omfatter skulptur, tekst, digital collage, video og tegning. Hun arbeider ofte i samarbeid med andre, både innenfor kunstfeltet og tverrfaglig. Siden 2019 har hun drevet nettstedet www.formsofflexibility.space.

Åse Løvgren er en billedkunstner bosatt i Sævareid og Bergen. For tiden er hun opptatt av stedets oppløsning i vår tid, der kulturelle praksiser og produksjonsmåter lett kan forflyttes, samtidig som naturinngrep, produksjonsforhold og fenomener som ekstraktivisme får spesifikke lokale følger. I møte med konkrete steder forsøker Løvgren å få øye på den teknologiske infrastrukturen og den globale sammenhengen som landskapet er innskrevet i. Løvgren arbeider ofte i samarbeidskonstellasjoner der idéer rundt en spesifikk kunstnersignatur, opphavsrett og dialog kan settes i spill.

Se også