Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Stengt i dag (Restaurant 11-22)

Stemmegjeving

Agenda Kunst og håndverk
Fredag 14.04.23
Hovedbilde Sivil ulydighet Nasjonalmuseets Overvåkningskamera

Velkommen til en ny utgave i seminarrekken Agenda Kunst og håndverk! Et samarbeid mellom Kunstnernes Hus og Kunsthøgskolen i Oslo.

Om arrangementet

Å vera eit menneskje, å vakse opp, erkjenne og forstå, er ofte tenkt på som ei sjølvrealisering, men for dei fleste som har levd i nokon år, so handler det lika mykje om å erkjenne ei verd utanom seg sjølv, om å forstå andre stemmer og realiteter for so å kunne verta eit menneskje i verda, med medmenneskjer, og ikkje på sidan av den.

Gjennom kunst, litteratur, forsking og akademia, kan ein sjå alle dei forsøka, alle suksessane, alle dei som øyensynleg mislykkast men som ein lærar av, i ikkje berre å forstå ut ifrå sitt eiget ståsted, men at ein også gir ei stemme til nokon eller noko anna; ei gruppe, situasjon, eit objekt eller historie. I denne stemmegjevinga er det eit forsøk på å forstå verda, men også å gje ei stemme til nokon annan, å utvide rommet som me som samfunn innehar, og dermed lære, sjå og forstå delane som utgjer den.

I denne Agendaen skal me då utforske denne ideen gjennom ulike strategiar som presenteres, som igjen ikkje gjev eitt riktig svar, heller ikkje eit komplett bilete av verda, men heller viser
korleis kunst, litteratur, forsking, ja kultur er tufta på ideen om å gi stemme, gje språk, gje ord slik at andre også kan ytra seg om sine realiteter, og slik at me kan ta del i ei verd saman.

Program

09:30 - 10:00 Kaffe og mingling

10:00 - 10:05 Velkommen ved Marius Moldvær

10:05 - 10:50 Lisa Esohel Knudsen

11:00 - 11:45 Thomas A. Østbye

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 - 13:45 Lise Linnert og Gelawesh Waledkhani

14:00 - 15:00 Anna Ulrikke Andersen - An A to X of Chronic Illness: Patients’ Architectural Histories

15:10 - 15:30 Q&A

Se også