Kjøp et kunstverk av Ida Ekblad

Liv Bugge: Vigdis–øvelse

Presentert av Wild Seeds
Onsdag 16.06.21
Wild Seeds promobilde

Denne kvelden er en invitasjon til å ta del i en samtale der vi har den første råolje fra Vigdis-feltet i Nordsjøen som spesiell gjest. Vigdis ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom feltene Snorre, Statfjord og Gullfaks, og opereres av Equinor. Vigdis produserer olje fra sandstein i flere forekomster på over 2000 meters dyp.

Om arrangementet

Kvelden inngår i en samtalepraksis som Bugge har hatt med det fossile de siste årene, som dreier seg rundt fossil representasjon i språk, bilder, landskap, museer og fortellinger. Hun har tidligere blant annet arbeidet med Geologisk museum i Oslo og det fossile materialet der, som del av det kunstneriske forskningsprosjektet (PHD) «The Other Wild – touching art as confrontation» (2019) på Kunstakademiet i Oslo, der hun undersøker hvordan normativitet inkorporeres, og overføres fra den menneskelige kroppen til landskap og levende og ikke-levende gestalter. Hun har vært opptatt av hvordan ulike dateringsprosesser for eksempel er med på å konstruere ressurstanken. Ekstraktiv økonomi utelukker en mer horisontal relasjon og etikk i forholdet menneske - olje. Er det mulig å riste oljen ut av sin posisjon som ressurs, og at vi kan nærmes det som materie, som vesen?

Samtalene tar form som gruppediskursjoner inspirert av metoder hentet fra dyrekommunikajson, der en bruker ulike deler av kroppen til billedproduksjon. Samtalen fordrer vilje til deltagelse i meditative øvelser av deltakerene.

Hendelsen byr også på en konseptuell servering framstilt av billedkunstner Simon Daniel Tegnander Wenzel.

Om Wild Seeds

Wild Seeds er en visningsrom med fokus på prosjekter som nærmer seg andre bevisstheter i naturen enn de menneskelige. Wild Seeds ønsker å sette lys på disse perspektivene med formål om å skape nysgjerrighet og interesse for å nærme oss organismer i våre omgivelser på et dypere plan.

Prosjektet er initiert av Viktor Pedersen.

Se også