Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

175606882 102205315347171 4033148823396561307 n 1

Direktesendt panel: Byutvikling for fellesskapet

Hvordan endre dagens politikk?
Torsdag 20.05.21

Velkommen til direktesendt panelsamtale i forbindelse med prosjektet Borgernes Bakgårdskino! Med Eva Moshuus, Ole M. Y. Pedersen, Sofia Rana og Tone Selmer-Olsen. Kurator Helle Siljeholm leder samtalen.

Strømmelenke

Om panelet

Salget av St. Olavs gate 32 føyer seg inn rekken av institusjoner og kulturhistoriske bygg, opprinnelig bygget for felleskapet og for å utvikle kultur- og kunnskapsproduksjon som enten fraflyttes eller selges, og som havner i privat eie.

Men dette var ikke alltid byens visjoner, og trenger heller ikke å forbli slik. Hvordan kan vi motvirke denne eskalerende salgs-trenden? Hvordan kan vi sørge for eierskap, bevaring og utvikling av viktige institusjoner som er til glede for felleskapet og byens befolkning i fremtiden?

Paneldeltakerne

Eva Moshuus (f. 1998) er nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, som er det øverste studentorganisasjonen i området og representerer 70 000 studenter. Organisasjonen ønsket at St. Olavs gate 32 skulle bli et nytt studenthus i Oslo.

Ole M. Y. Pedersen er en sosial entreprenør tilknyttet Tøyen Unlimited. Han driver den sosiale virksomheten Nedenfra ideelt AS med formål å bidra til mer demokratisk deltakelse i by og byutvikling. Gjennom Nedenfra tilbyr han tjenester innen medvirkning og byutvikling og arrangerer blant annet Tøyen boligkonferanse og Tøyen boligfestival. Han er særlig opptatt av retten til bolig og kunsten og kulturens plass i byen. Han er styreleder i Tøyen boligbyggelag og Hausmania SA, medlemsorganisasjonen til Kulturhuset Hausmania. Han har tidligere vært med på å starte og drive kooperativet som drev utestedene Taxi Take Away og Maksitaksi.

Sofia Rana er politiker i Rødt Oslo, leder for Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt, bystyrerepresentant og medlem av byutviklingsutvalget.

Tone Selmer-Olsen (f. 1981) er arkitekt MNAL, universitetslektor og forsker ved Arkitektur og- designhøyskolen i Oslo (AHO) Institutt for urbanisme og landskap. Hun har bred erfaring fra både internasjonale FN operasjoner, arkitektkontor, samt undervisning og forskning i temaer knyttet til byutvikling og sosial bærekraft. I privat praksis har hun jobbet med prisvinnende prosjekter i ulik skala – fra enebolig til større transformasjons-prosjekter. Tone Selmer-Olsen er styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF) som er Oslo arkitektenes fagideelle interesseorganisasjon.

Helle Siljeholm leder panelsamtalen. Hun er koreograf, danseutøver, billedkunstner og kurator med base i Oslo. Hun har en BA fra London Contemporary Dance School og en MA i visuell kunst fra Kunstakademiet i Oslo (KHiO). Hennes kunstneriske praksis involverer film, installasjon, koreografi og performance og handler om hvordan kunst kan produsere alternative sosiale (og politiske) forestillinger. Helle Siljeholm er kurator for Kunstakademiets BA Avgangsutstilling 2021 - Til Salgs.

Borgernes Bakgårdskino Se alle