Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Stengt i dag (Restaurant 11-22)

Å laga eitt Museum

Agenda Kunst og håndverk
Fredag 26.01.24
The Museum of Longing and Failure MOLAF Approximation No 47 2016

I denne Agendaen vil me sjå nærare på kva eigentleg eit museum er. Med Liv Brissach, Andrew Taggart og Chloe Lewis, Ellef Prestsæter og Anders Bettum.

Seminarrekken Agenda Kunst og håndverk er arrangert av Kunsthøgskolen i Oslo i samarbeid med Kunstnernes Hus.

Om arrangement

No, kva er eigentleg eit museum? Er det den gamle – eller splitter nye – monstrositeten av ein bygning, som held dei historiske skattane til verda i sin buk for deg å skue? Er det ein stad der tida har stått stille, og ein tid du kan gå inn i? Er de ein måte å nedteikne historien? Og slik samstundes bestemmer kven som skal vera forfattaren av denne historien?

Med dei spørsmåla følger naturlig ei rekke andre: Kva skal so vera i eitt museum? Skal det berre vera artefaktar fra tid gått? Eller skal me ha ein bit av samtiden der? Begge deler? Og om det skal vera begge deler, korleis konstruere me eitt rom som kan holde begge samstundes?

Og sist, men ikkje minst, kven skal, og burde, bygge museet og kuratere samlinga? Og ikkje minst, kven kan, eller burde ha mogelegskapen til å besøke den? Kan eit museum vera grunna i følelser? Frå ein person sitt perspektiv og verdsforståing? Kan det representere meir enn kun innhaldet det visar? Og kan det då vera ein levande, pustande stad som vrir og vender seg for å vise oss eitt bilete av ikkje kun vår tid, men tider som har gått, og tider som enno skal koma?

Å laga eitt Museum vil forsøke å nærma seg nokon av desse spørsmåla, til å forstå korleis me kan nytte ideen og formen til eitt museum til å representere meir enn kun ein bygning fyld med artefaktar – dog ei slik samling kunne også vera interresant og utvide vår forståing ved korleis og kvifor dei artefaktar vart med i museets samling. I denne Agendaen vil dykk møte kunstnarinitierte samlingar, kunstnarar som nytter museets form og ide som ein skapende og levende form, korleis bygge eitt museum på nytt, og korleis skape rom i museer som er inklusive og byggjer på ideer om deltaking og samarbeid.

Program

09:30-10:00 Kaffe og mingling

10:00-10:05 Introduksjon ved Marius Moldvær

10:05-10:50 Liv Brissach, Nordnorsk Kunstmuseum in Bodø

11:00-11:45 Chloe Lewis and Andrew Taggart on the Museum of Longing and Failure (MOLAF)

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:45 Ellef Prestsæter, Guttormsgaards arkiv

14:00-14:45 Anders Bettum, Three Modes of Participation - Collaborative Exhibition Projects at the Intercultural Museum in Oslo

14:45-15:15 QandA

Bidragsytere

Liv Agenda
Chloe og andrew
Ellef Prestsæter alongside works by Anna Sofie Mathiasen
Anders bettum

Se også