Vilkår og betingelser

Generelle betingelser

 • Lokalet må behandles forsiktig. Eventuelt ødelagt utstyr, skader på møblement og lokalet eller annen type hærverk skal erstattes og belastes ansvarlig leietaker. Lokalet og utstyr inspiseres av Kunstnernes Hus’ representant i forkant av leietidspunktet.
 • Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt eller på annen måte sjenerer andre naboer eller leietakere. Dersom du er usikker på støynivåene, ta kontakt med Kunstnernes Hus.
 • Lokalet er røykfritt og askebeger ute skal benyttes.
 • Skjenkebevillingen på Kunstnernes Hus holdes av Lofthus Samvirkelag. Her følger vanlige skjenkeregler.
 • Mat tillates ikke i Kunstnernes Hus Kino.
 • Som standard har leietaker tilgang på kinolokalet 30 minutter før arrangementstart og 30 minutter etter. Om leietaker ønsker mer tid enn dette, kan dette avtales på forhånd. Ved overskridelse av forhåndavtalt tidsramme, tilfaller denne utgiften leietaker.
 • Avbestillingsfrist er normalt 14 dager. Ved senere avbestilling faktureres leietaker hele leiebeløpet.

Markedsføring

 • Bruk av Kunstnernes Hus' logo må avtales spesifikt.
 • Utplassering av promo-materiale / oppheng av plakater etc. i Kunstnernes Hus' fellesarealer, deriblant restaurant og uteområder, må avtales spesifikt.
 • Facebook-arrangement lages av leietaker.
 • All markedsføring avtales på forhånd. Hvis arrangementet er åpent for publikum kan det kommuniseres ut via Kunstnernes Hus' kanaler. Dette vurderes av Kunstnernes Hus. Bilde, tittel og brødtekst sendes av leietaker til kommunikasjonssjef minimum 2 uker før.

Produksjon

 • Forberedelser/rigging av teknisk utstyr/lydprøve etc. må avtales med Kunstnernes Hus.
 • Utstyr/rekvisitter som leier bringer inn i lokalene må fjernes samme dag hvis ikke annet er avtalt med Kunstnernes Hus. Kunstnernes Hus er ikke juridisk ansvarlig for gjenstander leietaker bringer inn i lokalene. Leietaker må selv sørge for å fjerne all innbrakt emballasje.
 • Leietaker er selv ansvarlige for å melde inn sine arrangementer til opphavsrettsorganisasjonene TONO, BONO, GRAMO osv. Tono-avgift i forbindelse med fremføring på Kunstnernes Hus vil bli viderefakturert leietaker.
 • Kunstnernes Hus Kino: Testvisning er ikke inkludert i leiepris, men en tilleggstjeneste. Dette må da avtales på forhånd i god tid, minst 7 dager før visningen.