Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Sommeren på Kunstnernes Hus ☀️
Åpent i dag 11-17 (Restaurant 11-22)

Vilkår og betingelser for utleie

Generelle betingelser

Lokalet må behandles forsiktig. Eventuelt ødelagt utstyr, skader på møblement og lokalet eller annen type hærverk skal erstattes og belastes ansvarlig leietaker. Lokalet og utstyr inspiseres av Kunstnernes Hus’ representant i forkant av leietidspunktet.

Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt eller på annen måte sjenerer andre naboer eller leietakere. Dersom du er usikker på støynivåene, ta kontakt med Kunstnernes Hus.

Lokalet er røykfritt og askebeger ute skal benyttes.

Skjenkebevillingen på Kunstnernes Hus holdes av Lofthus Samvirkelag. Her følger vanlige skjenkeregler.

Mat tillates ikke i Kunstnernes Hus Kino.

Leietaker er selv ansvarlige for å melde inn sine arrangementer til opphavsrettsorganisasjonene TONO, BONO, GRAMO osv. TONO-avgift i forbindelse med fremføring på Kunstnernes Hus vil bli viderefakturert leietaker.

Utplassering av promo-materiale/oppheng av plakater etc. i Kunstnernes Hus' fellesarealer, deriblant restaurant og uteområder, må avtales spesifikt.

Avbestillingsfrist er normalt 14 dager. Ved senere avbestilling faktureres leietaker hele leiebeløpet.

Markedsføring

Kunstnernes Hus markedsfører ikke utleie-arrangementer gjennom egne kanaler som nettsiden og sosiale medier.

Produksjon

Som standard har leietaker tilgang på kinolokalet 30 minutter før arrangementstart og 30 minutter etter. Om leietaker ønsker mer tid enn dette, kan dette avtales på forhånd. Ved overskridelse av forhåndsavtalt tidsramme, tilfaller denne utgiften leietaker.

Forberedelser/rigging av teknisk utstyr/lydprøve etc. må avtales med Kunstnernes Hus.

Utstyr/rekvisitter som leier bringer inn i lokalene må fjernes samme dag hvis ikke annet er avtalt med Kunstnernes Hus. Kunstnernes Hus er ikke juridisk ansvarlig for gjenstander leietaker bringer inn i lokalene. Leietaker må selv sørge for å fjerne all innbrakt emballasje.

Kunstnernes Hus Kino: Testvisning er ikke inkludert i leiepris, men en tilleggstjeneste. Dette må avtales i god tid, senest 7 dager før visningen.