Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

James Richards vises ikke i kinoen 29. mai
Åpent i dag 11-17 (Restaurant 11-22)

Småkunst og kritikk

Miniseminar om scenekunst for de yngste
Torsdag 16.09.21
Henrikhoffsmåkunstdag418

Kan en tettere dialog mellom kunstnere og anmeldere gjøre begge parter bedre rustet i møtet med de yngste publikummerne?

En dialog om scenekunst for de yngste barna 0-6 år i møte med kritikken og anmelderens rolle. Seminaret arrangeres av Seanse senter for kunstproduksjon og er en del av Småkunstfestivalen 2021.

Om arrangementet

Seanse ønsker med dette seminaret å skape en engasjert dialog mellom kunstnere og anmeldere for å belyse og utveksle kunst- og barne-faglig kunnskap og forståelser gjeldende for de aller yngste barna.

Seminaret passer for kunstnere, ansatte i barnehage og barnehageutdanning, anmeldere, produsenter, teatersjefer, arrangører og studenter med interesse for kunstproduksjoner rettet mot den yngste publikumsgruppen.

Program

18:30 Velkommen og Innledning ved Øystein Elle og Karstein Solli

19:00 Et indlæg om dilemmaet ved at anmelde børneteater. Klappede børnene – eller gjorde de voksne? Anne Middelboe Christensen

19:30 Kaffepause

19:45 Erfaring med kunstproduksjoner for de yngste barna og kritikkens medvirkning. Øystein Elle og Karstein Solli

20:15 Hvordan løfte fram kunst for de yngste på best mulig måte som kunstner og anmelder? En panelsamtale med Øystein Elle, Anne Middelboe Christensen, Julie Rongved Amundsen, Cecilie Bertrand de Lis og Hedda Fredly. Moderator: Karstein Solli

20:55 Om det nylig påbegynte forskningsprosjektet «Lydhør kritikk». Hedda Fredly

21:15 Avslutning v/ Seanse

Bakgrunn

I de siste 20 årene er det etablert profesjonelle kunstuttrykk for de aller yngste både her hjemme og internasjonalt, ofte kunstneriske uttrykk som ligger i skjæringspunktene mellom teater, dans, performance og musikk. Scenekunst for de yngste omtales gjerne som en egen sjanger tilrettelagt med både kunst- og barne-faglige tilnærminger og forståelser.

Anmeldelser og kritikk av produksjoner for de yngste er ikke en selvfølge. Anmeldere representer en viktig stemme og kan gi scenekunstnere og aktuelle publikummere avgjørende kunstfaglige tilbakemeldinger. I tillegg kan anmeldelser også gi uttrykk for forståelser og syn anmelderen selv har på små barn. Det vil alltid være friksjon mellom kunstnere og anmeldelser, – en kilde til vekst. Siden kunst for de aller yngste både er ny og marginal, ønsker vi å stille spørsmålene:

  • Hvordankan anmelderne og scenekunstnere berike hverandres kunnskap?
  • Hva opplever scenekunstnerne at anmelderne vektlegger eller unnlater å vektlegge i forhold til faglighet og omvendt? Hvilke forståelseshorisonter benyttes?
  • Hvordan kan vi gjennom dialog fra våre ulike ståsteder og perspektiv gjøre kunsten for de yngste enda bedre?

Om deltakerne

Anne Middelboe Christensener forfatter og teaterkritiker. Hun er cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab. Hun anmelder teater og dans ved Dagbladet Information og barneteater ved www.teateravisen.dk. Anne sitter i juryen bak den danske scenekunstpris Årets Reumert. Hun underviser i anmelderi ved Københavns Universitet og har bl.a. skrevet boken «Begejstring og brutalitet» som er en håndbok til anmelderens rolle. Hun er mor til tre.

Hedda Fredlyanmelder scenekunst for Norsk Shakespearetidsskrift, Periskop.no og Dagbladet, hun underviser i drama på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, og sitter i juryen for den norske scenekunstprisen Heddaprisen. I 2020 vant hun prisen Årets kritikk for en anmeldelse av en installasjonsforestilling for babyer. Fredly har en master i drama/teater fra NTNU og HiB, og har vært med på forskningsprosjekter om de aller yngste barnas opplevelse av teater. Hun er mor til tre.

Øystein Elle er en interdisiplinær kunstner, sanger, komponist, teaterskaper, og pedagog, og er førsteamanuensis i musikk og teater ved Høgskolen i Østfold. Elle fullførte sin kunstbaserte doktorgrad i 2017. Hans praksis og forskning spenner over barokk, dadaisme, vestlige avantgarde- tradisjoner, interkulturelle og transdisiplinære prosjekter. Som komponist, regissør og utøver har han turnert med over 30 teater- og musikkteaterproduksjoner i Europa, Asia, USA og Sør-Amerika. Øystein Elle er co-redaktør og forfatter for antologien «Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna» Fagbokforlaget 2021.

Julie Rongved Amundsen er teaterkritiker og -skribent og er fra 2018 redaktør for scenekunst.no. Hun har en Ph.d. i teatervitenskap, og disputerte i 2013 med avhandlingen «Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance».

Inger Cecilie Bertran de Lis er kunstnerisk leder, koreograf, regissør og produsent for ICB produksjoner. Hun er utdannet fra Statens Balletthøgskole -danselinjen,og ved Académie d ´art Choreographique, Raymond Francetti, og Studio Paris de Centre de Marais. Hun har tidligere vært ansatt som danser i Den finske Nasjonal ballett, Landestheater Linz, Malmø Stadsteater og Den Norske Opera. Hun har også arbeidet i mange år som freelancedanser i forskjellige scenekunst og tv prosjekter, både inn og utland. I 2003 skapte hun sin første forestilling for ungdom, og i 2006 sin første forestilling for de aller yngste. I 2009 etablerte hun ICB produksjoner, og har primært fokusert på å skape forestillinger for barn og unge i forskjellige alderstrinn. Inger Cecilie har tidligere mottatt Statens 3 årig arbeidsstipend, og har fortiden Statens 5 årig arbeidsstipend.

Se også