Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Stengt i dag (Restaurant 11-22)

Ei verd på randen

Agenda Kunst og håndverk
Fredag 21.10.22
Agenda 2110

For semesterets fyrste utgaven av seminarrekka Agenda so skal me få høyre frå fire ulike perspektiv – forskarar, kunsntarar og filmmakarar – kva krig, sosial uro, diaspora, og ikkje minst dei samtidige realitetene av det som har skjedd, kan håndteres og kommuniseres gjennom ulike teknikkar, medium og plattformer.

Seminarrekka er eit samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstnernes Hus.

Meir om seminaret

Verden idag, er kan hende eit resultat av alt som har komen før det, men samstundes so splelar samtida seg ut – på eit globalt plan, med oss som tilhøyrerar til noko som skjer no, som føles no, og kan hende dei ringvirkningane som var, kjennast også sterkare enn det det gjorde før den globale realiteten me lever i no.

For denne fyrste utgaven av semesterets Agenda so skal me få høyre frå fire ulike perspektiv – forskarar, kunsntarar og filmmakarar – kva krig, sosial uro, diaspora, og ikkje minst dei samtidige realitetene av det som har skjedd, kan håndteres og kommuniseres gjennom ulike teknikkar, medium og plattformer.

For i min opning her so sa eg at det kan hende, berre kan hende, at verda idag er eit resultat av det som har skjedd, men historie åleine er inga unnskylding for det som skjer, og aldri var noko forutbestemt at skulle skje. Men, det som er eit faktum, er at verda etter andre verdskrig forandra seg, ikkje kun gjennom sjølve krigshandlingane og dei monstrøse handlingane, men også korleis verda etterpå organiserte seg, og korleis kvart enkelt menneske skulle finne sin plass i ei verd som plutseleg var ukjend og framand.

Den Tjekkiske filosofen Vilém Flusser seier i sitt essay Taking up Residency in Homelessness at andre verdskrig, med utflyttinga og flukten ikkje kun har ført til ein kulturell heimlause, men også at den heimlause vert den som kan stå utanfor kulturar og sjå inn, sjå med nye auger, og fortelja ikkje kun om det utanfor, men gje eitt nytt blikk på det innanfor.

Og denne heimlausheita er eit ståande faktum i dagens globale realitet, der fleire menneskjer mister hus og heim kvar dag, nokon hus og heim vart aldri ført tilbake, og dei må leva i ein mellomtilstand mellom fri og fanga i fleire tiår. Og det er i denne verda som Agendaen her skal ta stad i, og rette sitt søkjeljos mot; Korleis kan ein gjennom kunst, kultur og ulike perspektiver og strategier snakke om den samtidige globale realiteten som er krig, diaspora, undertrykking og sosial uro.

Program

09:30 Kaffe

10:00 Velkommen ved Marius Moldvær

10:15 Cindy Horst

11:15 Mohamed Jabaly

12:15 Lunsj

13:00 Hilde Honerud

14:00 Shwan Dler Qaradaki

14:45 Q&A

15:15 Slutt

Bidragsytarar

Cindy Horst er forskningsprofessor i migrasjons- og flyktningstudier ved Fredsforskningsinstituttet Oslo (PRIO) og meddirektør for PRIOs Senter for kultur og voldelig konflikt (CCC). Forskningen hennes fokuserer på hvordan individer – inkludert kunstnere og akademikere – prøver å effektuere samfunnsendringer i undertrykkende stater og post-konflikt settinger. Hun jobber med livshistorier og utforsker skjæringspunktene mellom samfunnsvitenskap, humaniora og kunst for å kombinere metoder for å studere menneskers handlinger, motivasjoner og inspirasjoner med kunstbaserte metoder som tar sikte på å utforske legemliggjorte måter å vite på. I august i år var hun vertskap for et artist residency Repression – Expression // Violence – Creative Resistance, med Praksis Oslo og Motaz Al Habbash.

Mohamed Jabaly er en palestinsk filmskaper og artist fra Gaza by som kom til Norge i 2014. Hans første dokumentar i full lengde "Ambulance" ble vist på flere av verdens største filmfestivaler. Han vant flere priser, inkludert One World Media for beste dokumentar på BAFTA (2017), BBC Arabic Young Journalist Award, SunBird Award på Days of Cinema in Palestine, FIPA D'or Award og Jury Award - som beste dokumentar FIPA, Biarritz, Frankrike 2017. Mohamed har holdt workshops i filmskaping for ungdom og sittet i juryer for flere filmfestivaler. Han har en BA i bevegelige bilder fra Nordland film- og kunsthøgskole i Nord-Norge. Jabaly begynte i Stray Dogs production som regissør i 2019.

Hilde Honerud (f. 1977) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo avdeling Kunstakademiet og Napier University i Edinburgh. Hun er førsteamanuensis i fotografi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Honerud har de senere årene stått bak en rekke utstillinger, seminarer og publikasjoner. I 2018 var hun fylkeskunstner i Buskerud, hun har hatt separatutstillinger på blant annet Rake visningsrom i Trondheim, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Tenthaus, Fotogalleriet i Oslo, Buskerud kunstsenter i Drammen, Bærum kunsthall, NITJA Senter for samtidskunst i Lillestrøm, MELK og QB i Oslo Hun har blitt kjøpt inn av private og offentlige samlinger og mottatt en rekke priser. Honerud bor i Kongsberg og har atelier i Vestfossen.

Shwan Dler Qaradaki setter gjennom sitt kunstneriske virke søkelys på spørsmål knyttet til identitet, og det å være en del av en multikulturell virkelighet. Han benytter seg av en rekke forskjellige teknikker og jobber både med tegning, maling, foto, installasjon og video. Felles for hans arbeider er at de belyser hvordan verden består av en uendelig rekke forskjellige perspektiver, og utfordringene det skaper i møter mellom mennesker. I hans arbeider møter vi noen av vår tids mest aktuelle samfunnsspørsmål, som skildres i et personlig og poetisk visuelt språk samtidig som de har en politisk undertone. En undrende og reflekterende holdning kjennetegner alle hans prosjekter, som på forskjellig vis forsøker å utvide forståelsen av hva det vil si å leve i vår verden i dag. Shwan er opprinnelig kurder, og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Hans kunstneriske prosjekter har ofte utspring i hans personlige historie, samtidig som de
inngår i en større virkelighet. Shwan er for tiden Ph.d stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har de siste årene hatt en rekke separatutstillinger, blant annet i Kunstnerforbundet, Galleri LNM og Tegnerforbundet, Festspillene I Nord Norge og Oslo Museum.
Han har de siste årene mottatt en rekke pris og stipender, blant annet fra Oslo By kunstpris, Norsk Kulturråds nykommerpris og Kistefos kunstpris (Høstutstillingsprisen).

Cindy Horst 5 MB
Mohamed Photo by Alessandro Belleli 9863
Hilde Honerud
Shwan Dler Qaradaki