Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

James Richards vises ikke i kinoen 29. mai
Åpent i dag 11-17 (Restaurant 11-22)

AIAIAI Artificial Intelligence

Agenda Kunst og håndverk
Fredag 29.09.23
Agenda 29 sept

I denne Agendaen skal me undersøke spørsmålet kring Kunstig intelligens, men da spesielt korleis det
påvirker kunst og kulturproduksjon, men også samfunnet og enkeltmennesket som så.

Seminarrekken Agenda Kunst og håndverk er arrangert av Kunsthøgskolen i Oslo i samarbeid med Kunstnernes Hus. Seminaret vil være på engelsk.

Om arrangementet

Sidan tidenes morgon har spørsmålet kring automataen, roboten, og skapinga av liv som så vore eitt etisk spørsmål, eitt me kontinuerlig konfronteres med og som me nytter for å forstå oss sjølv. No, med samtidas framvekst av KI, og KI generert tekst, tale, bilete og video – for å nemne nokon – so kjem spørsmålet til overflata igjen, ikkje innan ein litterær sjanger, ikkje i framtida i eit utruleg eventyr, men her og no og korleis det vil påverka oss som enkeltmenneske og samfunn. I denne Agendaen skal me undersøke dette spørsmålet, men da spesielt korleis det påvirker kunst og kulturproduksjon, men også samfunnet og enkeltmennesket som så.

Program

09:30-10:00 - Kaffe og mingling

10:00-10:05 - Introduksjon av Marius Moldvær

10:05-10:50 - Marius Watz

11:00 - 11:45 - Gabriele de Seta

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:30 - Birgitte Aga

13:45 - 14:30 - Lara Okafor

14:30 - 15:00 - QandA

Marius Moldvær

Når eg var yngre – og sannsynlegvis framleis – so var min sult for science fiction umetteleg. Eg ville kontinuerlig sitte, stå og gå med ei bok som utforska både framtida og verdsrommet, samstundes som eg fylte på med TV-seriar og filmar kring same tema. Bøkene, seriane, og filmane var magiske, samstundes som dei talte om katastrofe og krig, men det som var mest fasinerande var at denne verda som vart malt opp også stilte nokon grunnleggande spørsmål kring kva det tyder å vera eit menneskje og kva dett tyder for vårt samfunn.

I denne verda, og dei utrulege historiene som vart teikna opp, var det ofte maskiner som spelte ein av hovudrollene, og ofte hadde dei ein intelligens, ein kunstig intelligens. Og på same måte som sjangeren samla stilte spørsmål kring menneskjet og samfunnet, spurte KI kva eit menneskje var, kva ei sjel er, og korleis me skulle forstå sinnet til ei maskin.

Bidragsytere

Se også