Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Stengt i dag (Restaurant 11-22)

Outsider Art

Fredag 22.10.21
MG 9874 1 kopi

I semesterets andre Agenda skal me gå inn – ironisk nok – i utsida. Meir spesifikt vil denne Agendaen ta for seg Outsider Art, tilgjengelegheit, openheit og framandgjering, der me vil få eit innblikk inn i Outsider Art i Noreg og internasjonalt, utanforskap og arbeid, samt utanforskap og tilgjengelegheit i kunst og visningsstadar.

Seminarrekken er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstnernes Hus

Outside på utsida

Av di, viss me går ut ifrå at kunsten er fri, at ein som skapar kan skapa fritt, då kva som helst, og for kven som helst, må me også kunne strekkja vår skapnad til den andre sida, eller faktisk meir drastisk: Tenkje at det er ei anna side, som står utanfor, som enten faktisk eller metafysisk ikkje har tilgong til dei romma der kunst finnast, skapast og produserast. Og viss me då fortset vår tanke om at kunsten og det å skapa er fritt, då må me spørja oss sjølv om me verkeleg har skapa eit fritt rom, der alle kan bevega seg fritt, både kroppsleg og åndeleg.

Program

09:00-09:15 Introduksjon ved Marius Moldvær

09:15-10:00 Simone Ritter - foredrag

10:00-10:15 Pause

10:15-11:00 Anne-Siv Falkenberg Pedersen - foredrag

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Pål Akerø - kunstnerpresentasjon

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:45 Trine Dreyer - foredrag

13:45-14:00 Pause

14:00-14:45 Katarina Skjønsberg - kunstnerpresentasjon

1445-1500: Pause

15:00-15:45 Miriam Wistreich og Steffen Håndlykke – samtale

Bidragsytere

Simone Romy Ritter

Simone Romy Ritter har Mastergrad i kunsthistorie. Hun har vært avdelingsleder ved Trastad Samlinger/Nasjonalt Senter for Outsider Art siden 2008. Hun har kuratert flere Outsider Art-utstillinger i løpet av årene, blant annet den internasjonale hovedutstillingen til Festspillene i Nord-Norge i 2012 og utstillingen «Rå Kunst – Outsider Art i Norge» i 2014. Hun var prosjektleder og hovedkurator for det ettårige suksessrike pilotgalleriet «Outsider Art Street Gallery» (2017-18) i Harstad i regi av Sør-Troms Museum og Troms fylkeskommune. Hun er forfatter og medforfatter av en rekke artikler om temaet Outsider Art.

Anne Siv Falkenberg Pedersen

Utdannet fra Wimbledon School of Art, Kingston University og Winchester School of Art. Hun har hatt en lang rekke separatutstillinger i Norge og utlandet, bl.a Galleri Semmingsen, B-OA, Principal Sombrerers i Barcelona og Gallery 55 i Shanghai. Pedersen har mottatt flere stipender, bl.a Vederlagsfondets arbeidsstipend og Oppland fylkes kunstnerstipend. Innkjøpt av bl.a Haugesund Billedgalleri, Kronprinsparets bolig på Skaugum og KORO. Stipendiat hos Irma Salo Jaeger og Tycho Jaegers stiftelse i perioden 2018 – 2019. Flere fagpolitiske verv bl.a som nestleder i Oppland Kunstsenter og som styreleder i Østlandsutstillingen. Juryleder for Østlandsutstillingen 2021. Siden 2011 har hun vært tilknyttet Trafo Kunsthall som koordinator, kurator og formidlingsansvarlig. Kurator og produsent for utstillingen «Svanene fra Lazarusdalen – Norsk Outsider Art» i 2019 og «Krøsus» i 2021.

Pål Akerø

Pål Akerø er en selvlært. Han bruker forskjellige hverdagslige materialer og føyer de sammen til forbausende objekter, skulpturer og malerier. Hans bilder har ofte et surrealistisk uttrykk. Han har stilt ut i mange separatutstillinger og kollektivutstillinger i Norge, blant annet ved Outsider Art Street Gallery i Harstad og han har deltatt på flere utsmykkingsprosjekter i Bergen. I 2007 deltok han ved Raw Art Festival i London. Han er en ettertraktet Outsider Art kunstner som har mange kunstneriske workshops og oppdrag. Hans verk har ofte en selvreflekterene side som uttrykker seg ved de valgte titler samt viser hans sans for humor.

Trine Dreyer

Utdannet som barnevernspedagog fra NKSH Oslo -1992, MA i anvendt psykologi fra University of Santa Monica, CA USA i 1997. Veilederstudie VID i 2020. Oppvokst i Storfjord innerst i Lyngenfjorden i Troms. Aktiv i politikk og solidaritetsarbeid i løpet av tiden på Kongsbakken videregående skole i Tromsø, noe som førte meg til Oslo i 1986. Gründer og medarbeider for Aurora Verksted SA. Har i over 30 år arbeidet sammen med mennesker med og uten formell utdanning, med svært ulik grad av funksjonshemming, for å skape en utviklende og inspirerende arbeidsplass med produksjon innen design, kunst og håndverk. Er en sterk tilhenger av ideen «alt menneskeskapt, kan mennesket skape om».

Katarina Skjønsberg

Mitt kunstnerskap er forankret i menneskemøter, feltarbeid og tverrfaglighet. Med kunsten vil jeg slippe til nye perspektiver og stemmer, slik kan jeg destabilisere etablerte sannheter og oppfordre til refleksjon. Ved bruk av film, lyd, foto og tekst dokumenterer jeg mine omgivelser og øyeblikk, mediene blir et bindeledd mellom meg selv og verden. Arbeidene er ofte approprierte da jeg kombinerer eget dokumentert materiale med funnet. Jeg forteller historier og presenterer dem i en ikke-lineær fortellerstil. Gjennom enkeltstående menneskers fortellinger avspeiles eksistensielle, allmenngyldige og universelle ståsted. Mitt visuelle språk viser til emosjonelle tilstander og en rå, sanselig taktilitet. Arbeidene presenteres gjerne i installasjoner med eksempelvis fotografier, montager, tekstarbeider, objekter, lyd og performance.

Steffen Håndlykken

Kunstner og styreleder for Unge Kunstneres Samfund. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor han var del av den siste gruppen studenter som gikk ut fra Institutt for Farge. I 2010 startet han visningsstedet 1857 sammen med Stian Eide Kluge, som viste unge, internasjonale kunstnere i lokalene på Grønland i Oslo og andre steder frem til 2019. Han var kurator for Norsk skulpturbiennale 2017 på Vigelandmuseet, og har levert tekster til Kunstkritikk.no og Billedkunst.

Miriam Wistreich

Daglig leder for UKS’ visningsrom. For tiden tenker hun mye på å kuratere infrastrukturer og hvordan man bygger omsorgsfulle, inklusive og bærekraftige institusjoner.


Foto: Jens Hamran/Trafo Kunsthall. Alle rettigheter: Dikemark Psykiatriske sykehus_OUS

Se også