Et dykk i Actions of Art and Solidarity

Actions of Art and Solidarity, kuratert av Office for Contemporary Art Norway (OCA), presenterer 76 verk av kunstnere, aktivister og kollektiver fra hele verden, inkludert Norge, som tar opp kulturelle og sosiopolitiske solidaritetsspørsmål i ulike kontekster fra 1950-tallet til i dag. Her kan du få en digital omvisning av utstillingen.

Kunstnernes Hus som en institusjon har spilt en viktig rolle i Norges eget bidrag til kunstnerisk solidaritet; fra å være vertskap for Pablo Picassos Guernica i 1938 under verkets solidaritetsturné i Europa, til å ha organisert solidaritetsutstillinger som har rettet søkelyset på bevegelser i andre deler av verden.

Med Mural para fábrica socialista (1981) av Beatriz González har en form for reproduksjon av Guernica kommet tilbake til Kunstnernes Hus. Verket utforsker hvordan Guernica ville se ut dersom det hadde blitt skapt i Colombia, med farger og på fliser.

En rekke nye verk er skapt spesielt for utstillingen, som for eksempel Latin-Amerikagruppene i Norges bidrag, ledet av Astrid and Ingrid Fadnes. Solidaritetsteppet (2021) består av over 100 broderte lapper som forteller historier om solidaritet.

Verkene som vises i utstillingen er hentet fra fire kontinenter, og dekker over 70 år med kunstnerisk kreativitet. Det indiske kunstnerkollektivet Sahmat er kjent for sine eksperimentelle, innovative og interdisiplinære prosjekter. Kollektivet er representert med verk fra utstillingene Gift for India (1997), The Making of India (2004), Making History Our Own (2007) samt Sahmat-bannerne.

Nettverkene der personlige relasjoner og empati rundt akutte spørsmål er på dagsorden, kan inspirere samfunnet til å forestille seg dyptgripende forandringer og en annen fremtid.

Utstillingen presenterer en rekke videoarbeider av bl. a. Naeem Mohaiemens Two Meetings and a Funeral (2017) og Bouchra Khalilis The Tempest Society (2017).

En av overlyssalene er dedikert til å vise en rekke verk på utlån fra Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA).

I Chile i 1971 igangsatte Salvador Allendes nyvalgte sosialistiske regjering den nå legendariske Operación Verdad (Operasjon Sannhet) for å slå tilbake mot en internasjonal svertekampanje som landets USA-støttede konservative opposisjon sto bak. Gjennom dette tiltaket åpnet Chile sine dører til internasjonale journalister, intellektuelle, kunstnere og andre aktører som var interesserte i å bevitne og videreformidle landets demokratiske realitet. Like etterpå så Museo de la Solidaridad dagens lys.

Øverst i trappen blir man møtt av Gitte Dæhlins ikoniske verk, Hun som Bærer Minnet om denne Jorda, Hvor Bærer denne Jorda Henne? (1981-83).

I nedre sal presenteres et verk av Hannah Ryggen, H.K.H. Atomsen (1952), sammen med en serie collage av den sørafrikanske kunstneren Gavin Jantjes, South African Colouring Book (1989).

Her vises i tillegg den skulpturelle installasjonen Probably Chelsea (2017), bestående av 30 algoritmiske 3-D portretter som baserer seg på Chelsea Mannings DNA, men utgjør en mangfoldig gruppe. Til høyre: verket Land Solidarity av Anishinaabe kunstner Maria Hupfield som avbilder språk og symboler knyttet til solidaritet og i forbindelse med urfolks land og territoriale anerkjennelser.

Actions of Art and Solidarity inkluderer urfolkperspektiver og fokuserer på mikrofortellinger om solidaritet. Disse er synliggjort blant annet i verket Mãe das aguas livres I (Mother of the Free Waters I) av den LA-baserte colombianske kunstneren Carolina Cayacedo.

Utstillingen inneholder mange flere verk og bidrag. Vi gleder oss til å kunne åpne dørene igjen i nær fremtid.

For en audiovisuell opplevelse, anbefaler vi å høre solidaritetsspillelisten som ble lansert i forbindelse med utstillingen.