Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Sommeren på Kunstnernes Hus ☀️
Åpent i dag 11-17 (Restaurant 11-22)

Atelier­portretter

3 ED0 CDAD 0886 40 EA A362 4 A9 A98 DF5 DE4

Siden 2014 får åtte nyutdannede kunstnere fra avdeling Kunstakademiet årlig tildelt atelier i ett år på Kunstnernes Hus der de kan jobbe med nye produksjoner i et faglig stimulerende og sosialt miljø med nærhet til Kunstnernes Hus' tilbud.

Portrettene nedenfor ble laget i vår 2020, midt i Covid-19 pandemien. De har som mål å vise frem rommene hvor kunsten skapes og produseres. Men i stedet for å ty til det tradisjonelle «kunstnerportrettet» hvor kunstnere åpner døren til atelieret sitt og svarer på spørsmål om kunsten, så har kunstnerne fra Atelierprogrammet 2019-2020 her fått frie tøyler til å presentere seg som de selv vil.

Med Kim Laybourn, Eva Rosa Hollup, Niels Munk Plum, Vilje Vestenfor og Louise Jacobs.

Kim Laybourn

Kim

Kim Laybourn (f. 1988, Danmark) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, hvorfra han har sin bachelor- og mastergrad. Hans praksis spenner over installasjon, lyd/musikk, tekst, skulptur, fotografering, trykk, animasjon, CGI og video.

Laybourns verk handler ofte om det grenseløse. De ontologiske skjæringspunktene hvor kunnskap og fakta opphører og intuisjonen må ta over. Hans arbeid er forskningsbasert og tar utgangspunkt i personlige erfaringer som er brettet sammen med vitenskap, litteratur og kritisk teori. Dette manifesterer seg i fortellinger og scenarier som antyder uten å ta kontroll, og der en ikke-lineær lesning av en fortelling, mer en tilstand enn en bevegelse, som blir presentert.

Eva Rosa Hollup

Eva Rosa

Praksisen til Eva Rosa Hollup Roald består hovedsakelig av arbeid med video, tekst, lyd og fotografi. Tematikken er alltid basert på ulike former for virkelighet knyttet opp mot spesifikke deler av den ville naturen og/eller deler av samfunnet og deler av enkeltindividers virkelighet. Hun fullførte sin master ved kunstakademiet våren 2019, og gjorde et videoinstallasjonsprosjekt (Farm) i samarbeid med Ye Gyoung Choi om øya Sleneset i Nordland, og om lakseoppdrettsannleggene som ligger like ved.

På øya Sleneset har hun også arbeidet med en serie fotografier om fordrevede alger over lang tid kalt Fordrevet Arrangement (2015-d.d.). Det neste året vil gå med til arbeid med manus til en fiksjonsfilm, research, tilrettelegging og start på to ulike dokumentar-baserte filmprosjekt; det ene om minner, det andre om snøras, et lengre tekstprosjekt i tillegg til videre arbeid med serien Fordrevet Arrangement.

Niels Munk Plum: HORIZONS

NIELS02

Niels Munk Plums (f. 1992, Danmark) arbeider er vanligvis konseptuelle og fletter tekst, fotografi, lyd og installasjoner sammen i ulike parallelle fortellinger, som videre er iscenesatt i former for forestillinger eller deltakende handlinger. Gjennom iscenesetting stilles spørsmålstegn ved avstanden mellom virkelighet og fiksjon, men også hvordan vi oppfatter en kontekst av kunst.

I HORIZONS reflekterer Plum omkring vår nåværende situasjon med denne pandemien. Fra atelieret sitt har han iscenesatt en forestilling hvor Apokalypsens fire ryttere (fra Johannes' åpenbaring) blandes med sangen "In High Places" av Mike Oldfield (1987). I den vekslende samtalen i HORIZON, som er tatt fra eskatologisk materiale, får vi innblikk i hvordan språk kan skape myter eller gjøre om på vår virkelighetsoppfatning. Presentasjonen forholder seg også til kunstnerens arbeidsmetode og med spontanitet og ved å stille spørsmål, er intensjonen å invitere betrakteren inn i en samtale.

HORIZONS er et pågående prosjekt som retter søkelyset på queer historie, og hvordan man kan bruke tidligere fortellinger og opplevelser som verktøy for å bygge nye strategier for en felles fremtid; å gå imot den vanlige, normative og selvberettigede logiske strømmen i dagens samfunn.

Vilje Vestenfor: Wave Hands Like Clouds

Vilje

Vilje Vestenfor (f. 1989, Oslo) har en master fra Kunstakademiet i Oslo. Gjennom tekst, video, installasjon og performance setter hun sammen fragmenter som danner nye sammenhenger og narrativ i en gråsone mellom virkelighet og fiksjon. Indre psykologiske tilstander settes i forbindelse med ytre omstendigheter som medievirkeligheten, konsumkultur og selvoptimaliseringsbølgen.

Louise Jacobs: MY WORK IS ABOUT YOU

Louise

Louise Jacobs (f. 1987, Oslo) er utdannet med en BFA fra Rietveld Akademiet og en MA fra Kunstakademiet i Oslo. Jacobs arbeider med mystikken rundt det feminine gjennom iscenesettelser, der kroppen som et transformativt medium bærer et tosidig subjekt; den andre og selvets evige romanse med språket. Sammenhenger mellom hverdagslige materialer, kropp og tilstander flettes inn i en praksis preget av emosjonelle bånd til tilværelsen, hvor en poetisk konseptualisme opptrer som kunstnerisk ramme for både tekst, performance og assisted ready-mades.

Klikk her for å lære mer om Atelierprogrammet.