Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

James Richards vises ikke i kinoen 29. mai
Åpent i dag 11-17 (Restaurant 11-22)

Kicking the Clouds

Av Sky Hopinka
Ktc 2 copy

Sky Hopinkas filmer er komplekse, sensoriske og drømmende undersøkelser av hvordan det oppleves å stå mellom kulturer og av hvordan identitet formes av hjemland, landskap og språk. De blander det dokumentariske med det mytologiske og fører ulike tider og steder sammen gjennom en ikke-lineær og assosiativ sammenstilling av lyd og bilde. Hopinkas familie og venner, det hjemlige her og nå, settes i aktiv dialog med forfedrenes og mødrenes tid, og med et landskap formet av historier om tilhørighet og ekskludering.

Hopinka har selv beskrevet arbeidet sitt som etnopoesi, som en respons på det objektiviserende etnografiske blikket som har blitt påtvunget urfolk gjennom århundrer. I stedet for filmer som objektiviserer og kontrollerer subjektet sitt, undersøker Hopinkas filmer urfolks kultur og identitet fra et spørrende, personlig og ikke-vitende ståsted.

Om filmen

Kicking the Clouds tar utgangspunkt i et 50 år gammelt lydopptak av en Pechanga-språkleksjon mellom filmskapers bestemor og oldemor. Opptaket rammes inn av et intervju Hopinka har gjort med sin mor i hjembyen Ferndale, Washington. Filmen er en refleksjon over relasjonen mellom forfedre og etterkommere, med språket og naturen som veiviser.

Om filmskaperen

Sky Hopinka (f. 1984) er kunstner, filmskaper og poet. Han er selv del av urfolkgsruppen Ho-Chunk Nation og etterkommer av Pechanga Band of Luiseño Indians. I Portland, Oregon studerte og underviste Hopinka chinuk wawa, et språk fra urfolk i Lower Columbia River Basin. Han har en BA i Liberal Arts fra Portland State University og en MFA i film, video, animasjon og nye sjangere fra University of Wisconsin-Milwaukee. I de senere årene har han vist filmene sine på en rekke festivaler og utstillinger verden over, som Whitney Biennial, imagineNATIVE Media + Arts Festival, New York Film Festival, Ann Arbor Film Festival, Sundance Film Festival og Copenhagen DOX.

Hopinka var gjestekurator ved Whitney Biennial i 2019 og var en del av Cosmopolis #2 ved Centre Pompidou. Han var stipendiat ved Radcliffe Institute for Advanced Study ved Harvard University (2018-2019), Sundance Art of Nonfiction stipendiat (2019), og Guggenheim stipendiat (2020). I samarbeid med Almudena Escobar López er han kurator for det renommerte Flaherty Film Seminar i 2022.