Bak Fadlabis Onset of Vertigo

It’s a painting about the artist being as shitty as everyone else and it’s a painting about Kunstnernes Hus. A salute to the house where the artist can tell such a story and feel he is celebrated.
- Fadlabi

The Onset of Vertigo er tittelen på det monumentale gulvmaleriet den norsk-sudanske kunstneren Fadlabi har laget for utstillingen Kunstnernes Hus arrangerer for å markere sin 90-årsdagi første etasje. Fadlabi har latt seg inspirere av nitti år med kunsthistorie idet han går inn i en invertert dialog med Per Krohgs takmaleri over Kunstnernes Hus’ ikoniske trappeløp.

Siden Kunstnernes Hus ble bygget av kunstnere for kunstnere, spiller Fadlabis respons til husets historie en viktig rolle i jubileumsutstillingen.

The Onset of Vertigo, ca. april 2020. Foto: Vegard Kleven

The Onset of Vertigo er malt i akryl og beskyttet med et tykt lag med lakk, noe som gjør at den enkelte tilskuer kan tråkke oppå – og tre inn i – maleriet. Verkets motiv forblir med vilje uspesifisert.

Fadlabi under arbeid, april 2020. Foto: Vegard Kleven

For å lage dette verket brukte Fadlabi 35 liter akryl maling, lakkert med tre lag med lakk slik at det er mulig å trygt gå på verket uten å ødelegge det.

Foto: Vegard Kleven

Fadlabi arbeidet i utstillingssalen mellom 1. mars og 15. mai. Han arbeidet intuitivt, uten en skisse. Hver dag leste han litt mer om husets historie før han begynte å male.

Foto: Vegard Kleven

Et godt trent øye vil muligens kunne oppdage enkelte motiver og kunstverk fra husets utstillingshistorie, men Fadlabis hovedanliggende er å se nærmere på følgene av kunstnerens reise.

Foto: Vegard Kleven

Per Krohgs takmaleri, som bærer tittelen Kunstnernes tornefulle vei mot høydene, viser en mannsfigur som åpner tre ulike dører, som ifølge kunstneren selv representerer tre ulike stadier i den kunstneriske løpebanen. Det første stadiet gjelder naturen og anatomistudier. Det andre dreier seg om møtet med illusjonen – løgnen og sannheten. Det tredje er visdommens tunnel – kunstneren når frem til lyset i den andre enden av tunnelen, bare for å innse at den sirkulære reisen er uendelig. Går vi 88 år frem i tid, tar Fadlabi fatt på sin egen dialog med Per Krohg og Kunstnernes Hus sin historie, idet han kaller sitt nye verk både et maleri og en “tidsmaskin”.

Foto: Vegard Kleven

Der hvor Krohg sender kunstneren ut på en oppadstigende reise til parnasset, forankrer Fadlabi ham i en jordnær virkelighet. Der hvor Krohg finner en sirkulær vei, finner Fadlabi et innviklet nettverk av fortellinger, symboler, bedrag og oppfyllelser.

Foto: Vegard Kleven

Fadlabi (f. 1975) er født og oppvokst i Sudan. Han er opptatt av å utfordre tilvante forestillinger omkring etnisitet og hvem som har definisjonsmakt over historien. Han har studert statsvitenskap og kunst ved Universitetet i Khartoum og kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Foto: Vegard Kleven

Tidslinjen utgjør en ramme omkring gulvmaleriet, som setter Fadlabis maleri inn i en større sammenheng. På denne måten inviteres tilskuerne til å tre inn i Fadlabis univers, samtidig som de følger husets utstillingshistorie.

Foto: Vegard Kleven